Doktorlar için Online Kursu
Ankara

Modül 1: Hastanedeki ilk günler

Bu Modül hastanedeki görev alanlarını ve kısaca günlük rutin işleri ele alır. Öğrenciler Modül sonunda görev listesini anlayabilir ve hastanedeki işleri hakkında konuşabilirler.

Modül 2: Klinik oryantasyonu

Bu Modülde katılımcılar hastaneyi yakından tanırlar. Oda tanımları, hiyerarşi, hitap gelenekleri ve gizlilik çerçevesinde hangi bilgileri aktarabileceklerini öğrenirler.

Modül 3: Hasta kabul ve nakil

Bu Modülde öğrenciler somut bir olay üzerinde çalışır. Hasta kabul işlemini gerçekleştirip hastanın ilgili servise naklini hazırlarlar.

Modül 4: Vizite ve Bilgi Aktarımı

Bu Modülde hasta bakım personeli, hem odada hem de yatak başında, meslektaşlarına hasta bilgi aktarımını öğrenirler.  Doktorlar başhekime hasta bilgisini aktarmayı öğrenirler. Her iki grup da hasta bilgi aktarımının genel yapısını öğrenir ve meslektaşlarına bu bilgileri aktarabilir.

Modül 5:  Temel Hasta Bakımı

Bu Modül hasta temel bakımı için gerekli iletişim araçlarını işlemektedir. Öğrenciler hastaların yatağını yaparken, hastayı yatırırken ve hastanın vücut bakımını yaparken, hastaları bilgilendirebilirler.

Modül 6: Klinikteki rutin bakım ve tıbbi faaliyetler

Bu Modülde hastanedeki rutin hayatın farklı etkinlikleri özetlenmiştir. Öğrenciler sadece yara değil, yaşam belirtilerinin dokümantasyonu ve ağrının tarif edilmesi ile ilgili iletişim araçlarına hâkimdirler. Ayrıca teknik terimlerin günlük dilde kullanımını öğrenirler.

Modül 7: Ameliyat öncesi ve sonrası hasta görüşmeleri

Bu Modül ameliyat öncesi ve sonrası hasta bakımını gösterir. Öğrenciler hastalara eşlik edebilir ve hasta bakımının temel bilgilerine hakimdirler.

Modül 8: Beslenme

Bu Modül gıda gereksinimine ve diyetlere odaklanmıştır. Katılımcılar burada diyetlerin açıklamasını ve hastaları yemek esnasında iletişimsel düzeyde ne şekilde destekleyeceklerini öğrenirler.