Sergi Troya 9 Kat 9 Renk 9 Zaman

Troja  © Jean Molitor

Cu, 25.11.2022 -
Çar, 28.12.2022

Goethe-Institut Ankara

Çamkalabak – Geçmiş ile gelecek arasında bir Batı Anadolu köyü
Jean Molitor tarafından Troas'taki somut olmayan kültürel miras üzerine bir fotoğraf sergisi

Fotoğraf sergisi, Batı Anadolu'da 650 nüfuslu bir köy olan Çamkalabak köyü halkının sosyal değişimini ve yaşam koşullarını belgeliyor. Yirminci yüzyılın başlarına kadar, ilkbaharda keçi ve koyunlarıyla birlikte Kaz Dağları'na göç eden yarı göçebe çoban hayatı yaşıyorlardı. Çamkalabak’a ilk ailelerin yerleşmesi ile konut olarak göçebe yaşam tarzlarını korumalarına imkân tanıyan mütevazı taş evler ortaya çıkmıştır. Bugün Çamkalabak'ta halen köy halkının saygıyla “Nene Evleri” olarak andığı, bir kısmı terk edilmiş, bir kısmı da köyün yaşlılarının oturduğu bu tek odalı taş evlerden yedi tane bulunmaktadır. Mimari özellikleri, Troya’daki arkeolojik kazılarda bulunan ve bugün Troya Müzesi´nde yeniden canlandırma olarak sunulan taş evlerde görülebilir.


Uzun yıllar boyunca küçükbaş hayvancılık ve kadınların ürettiği el dokumalar ailelerin geçimini sağlamıştır. Özellikle 6 Şubat 2017'de meydana gelen deprem sonrasında köydeki birçok binanın ağır hasar görmesi ve köyün yakınlarına sosyal binaların inşa edilmesinin ardından, köy hayatının sürdürülebilirliği, gelenek ve göreneklerin devamı tehlikeye girmiştir.

Sergi projesi, Berlinli fotoğrafçı Jean Molitor, sanat yaratıcısı Esma Civcir ve Ankara'daki Alman Büyükelçiliği Kültür Bölümü arasındaki işbirliğinin sonucudur. „Troya 9 Kat 9 Renk 9 Zaman“ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi temsilcileri ve diğer kültür destekçileri tarafından yürütülen bir kültür koruma projesinin adıdır. Esma Civcir,  projenin sanatsal sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu yılın yaz başında Jean Molitor, Esma Civcir ve mimar Erdem Salcan Çamkalabak köyüne konuk oldular. Esma Civcir, köy halkıyla ile röportaj yaparken Jean Molitor de fotoğraflar çekip video kayıtları yapmıştır. Erdem Salcan ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan tarihi taş evlerinin taslağını çizmiştir.

Jean Molitor'un resimleri Çamkalabak halkının sürdürülebilir yaşam tarzlarını unutulmaktan kurtarıyor.

Sergi, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Bölümü tarafından gerçekleştiren bir projedir.

Geri