Bariyersiz sınav alıştırmaları

Goethe Institut sınav merkezleri engelli sınav katılımcıların bireysel ihtiyaçlarını karşılama çabası içerisindedir. Bu özel durum görme, işitme veya motorik engele bağlı olabilir.

Alıştırma amaçlı her sınav seviyesine uygun sertifikalı bariyersiz alıştırma sınavları mevcuttur. Alıştırma sınavları etkileşim içerisinde olup anında geri bildirim yapılır. Ayrıca sınav çalışması internete uygun tüm cep telefonlarında kullanılabilir.