Diğer bilgiler

Geri Goethe-Zertifikat C2: GDS

Buyurun sahne sizin! Sınavın bölümleri

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom Okuma, Dinleme, Yazma ve Kounuşma (tekli sınav) bölümlerinden oluşur. Sınav dünyanın her yerinde aynı standalarda uygulanır ve değerlendirilir.
 
Yazma bölümünün edebiyat soruları Ludwig-Maximilians-Universität München iş birliği ile hazırlanır.
 
Sınavın bölümleri tek tek veya kombine edilerek yapılabilir. Başarılı olunan her bölümün sertifikaların toplamı bir sertifikaya eşittir.
Okuma, DinlemeKonuşma ve Yazma bölümleri sınav merkezinde değerlendirilir. 
 

2023 de sınav esnasında yazma bölümün ikinici kısmında sunulan genel konuların birisini değil de edebiyat ile ilgili konuyu ele almak isterseniz, daha önce mutlaka Ludwig-Maximilians-Universität München tarafından 2023 için hazırlanmış konulara hazırlanmış olmalısınız. Sınav esnasında sunulan dört konunun birini seçmeniz istenir.

Edebiyat 2023 Goethe-Zertifikat C2: GDS için 

Thomas Hettche
Herzfaden
Roman der Augsburger Puppenkiste
ISBN 978-3-442-77157-8
€ 12,00 (D)
KiWi Verlag
​​​​​​​ab 08. März 2022: btb Verlag
ISBN 978-3-462-05256-5
€ 24,00 (D) | eBook € 14,99 (D)
 
Dana von Suffrin
Otto
Roman
KiWi Verlag
ISBN 978-3-462-00143-3
€ 11,00 (D) | eBook € 9,99 (D)
2024 de sınav esnasında yazma bölümün ikinici kısmında sunulan genel konuların birisini değil de edebiyat ile ilgili konuyu ele almak isterseniz, daha önce mutlaka Ludwig-Maximilians-Universität München tarafından 2024 için hazırlanmış konulara hazırlanmış olmalısınız. Sınav esnasında sunulan dört konunun birini seçmeniz istenir.

Edebiyat 2024 Goethe-Zertifikat C2: GDS için 

Monika Helfer
Die Bagage
Roman
dtv Verlag
ISBN 978-3-423-14801-6
€ 11,00 (D) | eBook € 10,99
 
Ralf Rothmann
Junges Licht
Roman
Suhrkamp Verlag
ISBN 978-3-518-45754-2
€ 8,00 (D) | eBook € 7,99
 

Okuma

Bilgi içerikli metin, yorum, röportaj ve ilanlar okuyarak birbirinden farklı soruları yanıtlıyorsunuz. İçeriiği soyut ve kapsamlı olsa bile metinleri zorlanmadan anlayıp dolaylı ifadeleri kavramanız beklenir.

Süre: 80 dakika

Yazma

Kısa bir bildiriyi farklı bir şekilde ifade ederek, genel veya edebi bir konu aracılığıyla düzeye uygun bir dil ve yapılandırma ile okuyucu mektubu veya kitap tanıtımı kaleme alınır. İki genel ve edebiyat listesinde bulunan konuların biri seçim yapmanız için sunulur. Bu konuların birini seçerek yazma bölümünü ele alıyorsunuz.

Süre: 80 dakika

Dinleme

Medyadan haber, röportaj, arkadaşlar arasında geçen konuşmalar ayrıca uzman görüşlerini doğal konuşma hızında dinleyip bunlara ilişkin farklı sorular yanıtlamanız beklenir.

Süre: yaklaşık 35 dakika

Konuşma

Kapsamlı bir konuya ilişkin, örneğin globalleşme, sunum hazırlayıp sorulan soruları ve gerekçelerinizi ayrıntılı açıklamanız istenir. Ayrıca bir söyleşide düşüncelerinizi ifade edip, farklı görüşe sahip konuşma partnerinizle tartışarak, düşüncelerinizi savunup, onu ikna etmeye çalışmanız istenir.

Süre: yaklaşık 15 dakika

Koşullar

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom gençler ve yetişkinlere yönelik bir sınavıdır.

Goethe-Institut sınavları, ilgilenen herkese açıktır. Bu sınavlara belirli bir yaş sınırı olmadan ve Alman vatandaşlığından bağımsız olarak herkes girebilir.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom 18 yaşından itibaren önerilir.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom en yüksek düzeyde dil bilgisini teyit eder ve Dillere İlişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi'nin (GER) altı basamaklı yetkinlik derecelendirmesinin altıncı ve en üst basamağına (C1) denktir.
  • Bu basamağa ulaşmak için (önceden sahip olunan bilgilere ve öğrenme koşullarına bağlı olarak) 45 dakikalık en az 1000 ders biriminin tamamlanması gerekir.