Konferans Benjamin ve Arendt: Yersizlik Üzerine

BENJAMIN AND ARENDT ON DISPLACEMENT © Sanem Yazıcıoğlu

Cmt, 26.11.2022

10:00 - 18:30

SALT Galata

Bugün daha da açık hale geldiği gibi, genelde sayı ve istatistiklerle belirlenen yerinden edilmiş insanlara dair politikalar, ne kamusal alanda adil bir davranışı, ne de bu kişilere karşı şiddet dışı çözümleri destekler nitelikte. 

26 Kasım 2022'de gerçekleşecek konferansta konu, Benjamin ve Arendt'in şiddet karşıtı iletişime yaklaşımları ve iki düşünürün de yersizlik deneyimleri üzerinden tartışılacak.


Konferans dili: Sigrid Weigel'in konuşması İngilizce, tüm diğer konuşmacıların sunumları Türkçe yapılacaktır. Çeviri yoktur. 
 

26 Kasım 2022, İstanbul Salt Galata

Saat 10.00 – 10.15 Açılış

Saat 10.15 – 11.20:
Moderatör: Sanem Yazıcıoğlu

Sigrid Weigel:  Between messianism and history. Walter Benjamin and Hannah Arendt on displacement 
Berlin Teknik Üniversitesi, Leibniz Edebiyat ve Kültürel Araştırmalar Merkezi 

Saat 11.20 – 11.30: Ara

Moderatör: Ateş Uslu 

Saat 11.30 – 12.20
Gaye İlhan Demiryol: Arendt ve Benjamin: Geçmişin Işığında
Boğaziçi Üniversitesi

Saat 12.20 – 13.10 
Eylem Yolsal: Arendt’te İnsan Haklarının Yurtsuzluğu
Kırklareli Üniversitesi

Saat 13.10 – 13.25: Ara
 
Saat 13.25 – 14.15
Bora Erdağı: Metafor Olarak Deneyim ve Şehir
Kocaeli Üniversitesi
 

Öğle arası
 
Moderatör: Türker Armaner

Saat 15.30 – 16.20
Kurtul Gülenç: Sürgün, Yurtsuzluk ve Adalet Arayışı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Saat 16.20 – 17.10
M. Ertan Kardeş: Benjamin, Kent ve Fantazmagoriler
İstanbul Üniversitesi

Saat 17.10 – 17.25: Ara

Saat 17.25 – 18.15
Sanem Yazıcıoğlu: Yer Deneyimi: Yer Edinme, Yer Verme, Yerinden Olma
İstanbul Üniversitesi

Saat 18:15 – 18.25: Kapanış
 

 

konuşmacılar

Sigrid Weigel, Edebiyat ve Kültürel Araştırmalar Merkezi 'nin (ZfL Berlin) eski müdürüdür. Ondan önce Hamburg, Zürih ve Berlin Teknik Üniversitesi'nde profesör, Princeton'da daimi misafir profesör olarak görev almış ve Einstein Forumu'nda yöneticilik yapmıştır. Leuven, Buenos Aires ve Tiflis'ten fahri doktora ünvanı almıştır. MLA Onursal Üyesi ve Uluslararası Walter Benjamin Derneği Onursal Başkanı’dır. Aby Warburg Ödülü (2016) sahibidir.
Heine, Warburg, Freud, Benjamin, Scholem, Arendt, Susan Taubes, Bachmann, kültürel çalışmalar, imaj teorisi, hafıza/psikanaliz, nesil/soybilim ve bilim kültürleri üzerine yazılar kaleme almıştır. Sayısız yayınları arasında şunlar sayılabilir: Body- and Image Space. Re-Reading Walter Benjamin (1996); Gene-Logik (2006); Escape to Life”. German Intellectuals in New York. A Compendium on Exile after 1933. (Ed. 2012); Walter Benjamin. Die Kreatur, das Heilige, die Bilder (2008 / İngilizce 2013); Empathy. Epistemic Problems and Cultural-Historical Perspectives (Ed. 2017); Testimony/ Bearing Witness. Epistemology, Ethics, History and Culture (Ed. 2017); Grammatologie der Bilder (2015 / İngilizce 2022), Transnationale auswärtige Kulturpolitik - Jenseits der Nationalkultur. Voraussetzungen und Perspektiven der Verschränkung von Innen und Außen (Almanca / İngilizce 2019).

Bora Erdağı: Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi.  Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Kant'ın Doğa Kavrayışı ile yüksek lisans (2001),  Maddeci Tarihçiliğe Eleştirel Katkı Denemesi ile doktora (2010) derecesi aldı. Erdağı'nın çok sayıda yayınlanmış makalesi, kitap bölümü ve editör olarak katkı verdiği çalışması  bulunmaktadır. Felsefelogos, Praksis, Toplum ve Bilim,  Kampfplatz, Alternate Roots, Cogito, Baykuş katkılarının gerçekleştiği bazı akademik mecralardır. 19. Yüzyıldan çağdaş döneme eleştirel teori dersleri vermektedir.

Eylem Yolsal-Murteza, felsefe lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversite’sinde, doktorasını ise Galatasaray Üniversitesi’nde tamamlamıştır.  Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi ve Aydınlanma Çalışmaları Akdeniz Topluluğunun kurucu üyesidir. Halen Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesidir. Çalışma alanları Çağdaş Fransız Felsefesi, Antik Yunan Felsefesi ve İnsan Haklarının Felsefi Temellendirilmesi üzerinedir.

Kurtul Gülenç, 1997 yılında girdiği Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’ndeki lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2005 yılında yine aynı üniversiteden yüksek lisans, 2010 yılında da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden doktora derecelerini aldı. Ulusal ve uluslararası dergilerde çeşitli makaleleri ve çevirileri yayınlandı. Gülenç’in Marksizmde Ahlak Tartışmaları: Adalet, Özgürlük, Mutluluk (Tekin Yayınları, 2016), Frankfurt Okulu (Ayrıntı Yayınları, 2015) ve Önder Kulak ile birlikte kaleme aldığı Marx’ın Halleri (Kalkedon Yayınları, 2012) ve Marx ve Sonrası (İthaki Yayınları, 2017) adlı kitaplarının yanı sıra, Ahu Tunçel ile birlikte editörlüğünü
yaptığı Siyaset Felsefesi Tarihi – Platon’dan Žižek’e (Doğu Batı Yayınları, 2013) ve Özlem Duva ile birlikte yayıma hazırladığı Yargıya Felsefeyle Bakmak (YKY, 2016) adlı çalışmaları da bulunmaktadır. Sırasıyla Maltepe Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümlerinde çalışan Gülenç, halihazırda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde
görev yapmaktadır.

Ateş Uslu lisans öğrenimini Galatasaray Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı (2005). Yüksek lisans derecesini tarih alanında Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde aldı (2006). Doktora çalışmalarını Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi ve Budapeşte Eötvös Loránd Üniversitesi (ELTE) arasındaki ortak bir program çerçevesinde yakınçağ tarihi alanında tamamladı (2010). Doçent ünvanını Siyasal Düşünceler alanında aldı (2016). Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Teorisi, Siyasal Düşünceler Tarihi, İslam Siyasal Düşüncesi ve Demokrasi Teorisi dersleri vermektedir. Bu alanlarda çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri, kitap bölümleri ve  Lukács: Marx’a Giden Yol (2006) ve Siyasal Düşünceler Tarihine Giriş: Tarihyazımı, Temel Yaklaşımlar ve Araştırma Yöntemleri (2017) başlıklı iki kitabı bulunmaktadır. Praksis ve Toplumsal Tarih dergileri yayın kurulu üyesidir.

M. Ertan Kardeş, felsefe eğitimini Galatasaray, Paris I Panthéon-Sorbonne ve İstanbul Üniversitelerinde almıştır. Araştırmalarını Walter Benjamin, Cornelius Castoriadis ve Carl Schmitt üzerine yapan M. Ertan Kardeş’in Schmitt’le Birlikte Schmitt’e Karşı, Politik Felsefe Açısından Carl Schmitt ve Düşüncesi (İletişim Yayınevi, 2015) kitabı 2016 yılında “Uluslararası Felsefe Derneği” ödülüne layık görüldü. Dar Kapıdaki Mesih, Walter Benjamin ve Politik Felsefesi (İthaki Yayınları, 2017), Politik Felsefe Nedir? (Tekin Yayınevi, 2020) ve Çağımız ve Thomas Hobbes (Vakıfbank Kültür Yayınları, 2021) başlıklı kolektif kitaplarını yayımladı. Yönsüzleşmiş Savaşlar: Politik Felsefenin Bir Sınır Meselesi Olarak Savaşa Dair (Pinhan Yayıncılık, 2019) kitabıysa en güncel çalışmalarının bir ürünüdür. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olan Kardeş, politik felsefe ve çağdaş felsefe alanlarında dersler vermektedir.

Sanem Yazıcıoğlu (lisans, yüksek lisans ve doktora) eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde tamamladı. Doktorasını Hannah Arendt'te eylem, yapım ve şiddet kavramları üzerine hazırladı. Doktora sonrasında Manchester Üniversitesi (İngiltere) ve Freiburg Üniversitesi Husserl Arşivi'nde (Almanya) doktora sonrası çalışmalarda bulundu.
2012 Bahar döneminde Boston College'da (MA, ABD) misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Aynı yıl Almanya Devleti'nin verdiği Alexander von Humboldt İleri Araştırmacı ödülünü alarak 2012-2015 yılları arasında (18 ay) Husserl Arşivi'nin konuk araştırmacısı olarak Husserl'de zamansallık, kriz ve yaşamdünyası konularında çalıştı. 2017-2021 yılları arasında Tilburg Üniversitesi (Hollanda) Felsefe Bölümü'nde görev yaptı.
Yazıcıoğlu çağdaş felsefe, özellikle zamansallık, kimlik, algı, bellek konularında ve bunların estetik ve siyaset felsefesindeki yansımaları üzerine araştırmalar ve yayınlar yapmaktadır. Bu doğrultuda yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayınlanmış makaleleri, kitap bölümleri ve Türkiye'de iki dilli olarak yayına hazırladığı kitapları bulunmaktadır. Metafizik ve Politika Heidegger ve Arendt (Sözer ve Tomkinson ile) (2002), Doğumunun Yüzüncü Yılında Hannah Arendt (2009), çağdaş felsefe alanındaki kapsamlı yayınlardan birisi olan Bir Arada (2013) bu kitaplardan bazılarıdır. Sonuncu kitabı Husserl Fenomenolojisinde Zaman Algı Bellek 2022 yılında yayınlanmıştır. Prof. Dr. Sanem Yazıcıoğlu İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. 

Gaye İlhan Demiryol Gaye İlhan Demiryol Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktora derecesini Yale Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde, doktora sonrası araştırmalarını Yale Üniversitesi The MacMillan Center'da tamamladı. Burada lisans seviyesinde dersler verdi. 2018-2019'da Princeton Üniversitesi Center for Human Values'da misafir araştırmacı olarak bulundu. Araştırma alanları 20.yy siyasi düşüncesi, Hannah Arendt'in siyaset felsefesi, siyasi eylem ve eylemliliktir. Makaleleri Philosophy & Social Criticism, Journal of the Philosophy of History ve Journal of Balkan and Near Eastern Studies gibi dergilerde yayınlanmıştır.​
 

Geri