Sunum Almanya’da belediye arşivleri ve belediye kütüphaneleri

Poster (c) Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu

12.05.2016

Bursa Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi

Harald Pilzer'in sunumu


 
12 - 14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Bursa'da "Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu" düzenlenecektir.
Sempozyum, Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir. Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi ve Goethe-Institut İstanbul işbirliğinde bulunmaktadır.

Türkiye’de bugüne kadar kapsamlı biçimde ele alınmayan, belediyelerin kütüphane ve arşiv hizmetlerini bilimsel olarak değerlendirmek, tartışmak, sorunları saptamak ve çözüm önerileri geliştirmek; özgün araştırma ve uygulamaları tartışmak ve literatüre katmak, bu alanda politikaların oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Sempozyumda belediyeler, kütüphaneler, üniversiteler ile Türkiye’de belediye kütüphanelerine ve arşivlerine yönelik deneyimler, uygulama örnekleri paylaşılacak; ayrıca yol gösterici politika ve strateji önerilerinin geliştirilmesine yönelik konular ele alınacaktır.
Bielefeld Şehir Kütüphanesi Yöneticisi Harald Pilzer (MA) Goethe-Institut İstanbul’un davetlisi olarak sempozyumda bir sunum gerçekleştirecektir:

Yasal görevle istemli hizmet arasında.
Bielefeld Şehir Kütüphanesi örneğinde Almanya’da belediye arşivleri ve belediye kütüphaneleri


Almanya’da yerel yönetimlere yani belediyelere bağlı arşiv ve kütüphanelerin açıkça belirlenmiş ve birbirinden ayrı görevleri ve çalışma alanları vardır. Konumları da yasal açıdan farklı düzenlenmiştir. Arşivler genelde yasal bir görevi yerine getirirler ve belediyelerin zorunlu görevleri arasında yer alırlar. Kütüphaneler ise belediyelerin istemli kültürel hizmetleri arasında sayılmaktadır. Bu açıdan bazen benzerlikler bazen farklılıklar kendini gösterir. Nicel ve nitel donanım da şehirden şehire büyük farklıklıklar gösterebilir.

Almanya’daki arşiv ve kütüphanecilik alanındaki farklı yetki dağılımını daha kolay anlamak için Federal Almanya Cumhuriyeti’nin federal sistemine ve yönetim yapısına kısa bir göz atmak faydalı olacaktır. İkinci olarak arşiv ve kütüphanelerin hukuksal temelleri açıklanacak, üçüncü ve son olarak da belediyelerdeki somut işleyiş ayrıntısıyla aydınlatılacaktır. Genel olarak durum nedir ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Bielefeld gibi orta büyüklükteki bir şehirde somut durum nasıldır? Arşiv ve kütüphane birbirinden nasıl ayrılıyor? Ne tür görevleri var? Bir belediye kütüphanesi ve bir belediye arşivi hangi hizmetleri veriyor? Nasıl finanse ediliyorlar, belediye yönetiminin neresinde yer alıyorlar ve her iki oluşumun yönetimleri ne tür kararlar alabiliyor ve ne tür hareket serbestisine sahipler? Son olarak da şu önemli soruya cevap verilecek: Kütüphane ve arşivler için yerelde, hem bina, hem de tüm iç işleyiş için ne tür çözümler üretilmiş?

Foto Harald Pilzer (MA), 2001’den beri Bielefeld Şehir Kütüphanesi’nin yöneticisi, 2006’dan itibaren de Şehir Kütüphanesi Daire Başkanı, Şehir Arşivi‘nin ve Eyalet Tarihi Kütüphanesi’nin yöneticisidir. 1993-2001 arası Detmold’daki Lippe Eyalet Kütüphanesi’nin müdür vekiliydi. 1988-1993 arası Berlin’deki Wilmersdorf Şehir Kütüphanesi’nin yöneticiliğini yaptı. Kütüphaneci olarak memuriyet hakkını Amerikan Hatıra Kütüphanesi’nde edindi. Konstanz ve Berlin’de tarih, siyasal bilimler, Alman dili ve edebiyatı, pedagoji ve sosyoloji okudu. Kütüphane tarihi ve halk kütüphanelerinin durumu konu alan yayınları vardır. 2012-2014 arası Kuzey Ren-Vestfalya Kütüphaneleri Derneği‘nin (vbnw) başkanlığını yürütmüştür; 2015’den beri aynı derneğin yönetim kurulunda halk kütüphaneleri grubunun başkanıdır.

Geri