Sunum Mischa Kuball: „public preposition“

SUNUM
01.03.2016, saat 18.00
Izmir Mimarlar Odası


Mischa Kuball: „public preposition“ PUBLIC PREPOSITION
 
„public preposition“ on yıllar boyu süren bir zaman dilimi içerisinde oluşan eserler, karişimlar, projeler ve performanslar grubunu ifade etmektedir. Hepsinin ortak noktası kamuya yönelmeleri ve bununla hangi mevkide, hangi şartlar altında neyin kamusal olarak algılanması gerektiğini ve bunun nasıl kurulduğunun nedenlerini araştırmaları.
Bu müdahaleler ve projeler zamanla sınırlıydı ve sadece fotoğraf dokümantasyonu olarak bulunmaktadır. Başkaları bilinçli olarak daha geçici yapılmıştır ve kendi yerlerinde ortaya çıkışlarında bile sınırlı bir görünürlükleri bulunmaktadır. „public preposition“ bununla kamusalın esaslı çelişkisine dikkat çekmektedir: bu bir taraftan sınırsız olarak anlaşılırken, diğer taraftan buna baglı bir müdahalenin, olayın, izleyici ve katılımcıların açıklığı fiilen sınırlandırılmıştır.
„public preposition“ u bir sunumda tanıtmak, tartışmak ve belgelemek kendi başına açıklık oluşturmak ve tek tek projeleri daha büyük bir kontekste birleştirmeye yönelik bir katkı olarak anlaşılabilir. Bu resimli bir anlatım ile sunulup, tartışılacaktır.
Bilgi için:  www.public-preposition.net
 

Mischa Kuball: „public preposition“ Mischa Kuball
 
1959 Düsseldorf doğumlu sanatçı, 1984 yılından bu yana kamusal ve kurumsal alanda çalışmaktadır. Enstalasyon ve fotoğrafta ışık aracı ile mimari alanları ve onların sosyal ve politik
 
Mischa Kuball 1984’den beri kamusal ve kurumsal alanda çalışmaktadır. Enstalasyon ve fotoğrafta ışık aracının yardımıyla mimari alanları ve onların sosyal ve politik söylevlerini araştırmaktadır. Marka simgesi karakterini ve mımarlık tarihi bağlamını vurgulayan veya yeniden kodlayan, kültürel sosyal yapıdan mimari müdahalelere kadar değişik katmanları yansıtmaktadır. Politik motivasyonlu ve katılımcı projelerde kamusal ve özel alanlar iç içe geçmektedir. Onlar katılımcılar, sanatçı, eser ve kentsel alan arasında iletişime olanak vermektedir.  
 
Mischa Kuball 2007’den beri Köln Medya Sanat Yüksekokulu’nda profesör olarak görev yapmaktadır. 2015’ten beri Kuzey Ren Vesfalya Bilim ve Sanat Akademisi üyesidir. 2016’da Alman Işık Sanatı Ödülü’nü (Deutscher Lichtkunstpreis) alacaktır.
 
Daha detaylı bilgi için: www.mischakuball.com

Geri