Konferans Felsefenin Kritiği

GIA

Goethe-Institut Ankara, Felsefe Kültür Sanat Derneği (FKSD) işbirliği ile Kant’ın üç Kritik’i üzerine iki günlük bir konferans düzenlemekte ve ev sahipliğini üstlenmektedir. Düzenleyiciler, Kant’ın ve felsefesinin güncelliğinin farkındalığıyla Kant’ı kendi ve başkalarıyla sorumlu bir ilişkilenme biçimi çerçevesinde ele almaktadırlar. Sıklıkla ileri sürülen “meta-anlatıların sonu”, her ne kadar Aydınlanma ve Akıl fikrinin bir yeniden gözden geçirilişini ifade etmekte ise de bunların nihai şekilde sona erdiği anlamına gelmemektedir. Akıl ve kritik düşüncenin yokluğunda, fanatizm, dogmatizm ve her türlü irrasyonalite karşısında emniyetsiz durumda kalırdık. Ancak rasyonalite olarak Akıl, “kendinde hakikatin en yüce mihenk taşı”nı arama vazifesini yürütebilir. Bu anlayışla Konferans, Kant’ın üç Kritik’ine adanmıştır.

Konferansa Almanya’dan Prof. Dr. Reinhard Brandt konusmacı olarak katılacaktır. Brandt, Werner Stark ile 1982 yilinda Marburger Kant-Arşivini kurmuştur.

Prof. Dr. Reinhard Brandt Kant’ta Tarih, Hukuk ve Siyaset konusu üzerine sunum yapacaktir. Başlıkta anılan üç kavram tematik bir çerçevede biraraya getirilerek Kant’ta ayrıntılı olarak incelenmelidir. Bunun için Heredot, Thukydides ya da Livius’un izinde bir tarihin değil; kendini Grotius, Pufendorf ve Kant’ta ortaya koyan, hukukun gelişimince şekillenen çağdaş bir tarihin peşine düşeceğiz. Yani bir olaylar tarihi değil, Stoa-Roma hukuku temelindeki “evolutio juris humani”dir söz konusu olan. Burada, insanı moral-hukuksal bir nitelikle donatan ve devletin bir üretimi olmayıp –Çin’deki gibi örneğin- aksine devlete bir moral-hukuksal temel sağlayarak vazife yükleyen bir “kişi kavramı” esas alınacaktır. Doğal hukuk kuramının genel düsturu, hukuk kişilerinin devlet otoritesince korunan bir birliğe entegre edilebilme hakkı olduğunu ifade eder. Bu birlik dahilinde beden, hayat ve diğer varlıklar kanunen tanınır ve korunur. Burada söz konusu olan devletin siyaseti de sözü edilen hukukun gerçekleştirilmesine odaklanmaktadır. Kant’ta hukuk; şahıslar hukuku, mülkiyet hukuku ve sözleşme hukukuna değin çeşitlenmekte ve bir uluslararası hukuk ile dünya yurttaşlığı hukukuna entegre olmanın yolunu aramaktadır. Makul bir siyaset, bir kişi olarak her insana bağlı olan söz konusu evrensel hukukun gerçekleştirilmesine yönelecektir.

Diğer katılımcılar ve konuşmacılar için lütfen konferans programına bakınız.

Geri