Sergi ISAAC CHONG WAI: LİDERSİZ

Isaac Chong Wai © Isaac Chong Wai

Sa, 12.01.2021 -
Pzt, 01.02.2021

Zilbermann

Bilsart’ta kişisel sergi, Tarabya Kültür Akademisi ve Zilberman’ın Desteğiyle

AÇILIŞ: 6 Ocak 2021, Saat: 11.00–17.00
PERFORMANS: 6, 12, 13 ve 19 Ocak 2021, 15.00–16.00 (Etkinliğe katılımınızı bildiriniz.)
PODYUM: 19, 20, 26 ve 27 Ocak 2021
SERGİ: 6 Ocak - 1 Şubat 2021


RSVP: Bilsart’ın kısıtlı seyirci kapasitesi nedeniyle canlı performansa katılım durumunuzu
zilberman@zilbermangallery.com adresinden lütfen bize bildirin.
 
Isaac Chong Wai’nin “Lidersiz” kişisel sergisi 6 Ocak - 1 Şubat 2021 tarihleri arasında Tarabya
Kültür Akademisi ve Zilberman’ın desteğiyle Bilsart’ta sergilenecek. Berlin’de yaşayan, Hong Konglu bir sanatçı olan  Isaac Chong Wai çalışmalarında kişisel ve küresel olaylardan yola çıkarak kolektivizm ve bireycilik, jeopolitika, göç, tarihsel travma, kimlik politikaları ve kamusal alan temalarını işler. Isaac Chong Wai Ekim 2020 ve Ocak 2021 tarihleri arasında Kültür Akademisi’nin konuk sanatçısı olarak Tarabya’da bulunyor. Yaklaşan kişisel sergisinde per- formans, video, baskı işleri, neon ışıklar ve yerleştirmeler gibi bir dizi yeni eser ve “Sahneler” adlı bir dizi konuşma sunulacaktır.
 
“Lidersiz,” iktidar temsilini bir birey üzerinden alarak dağıtmaya çalışan ve totalitarizmin şidde- tine direnen sanatsal bir siyasi kampanyadır. Politikacıların iktidarı elde etmek için yaptıkları jestleri ve duruşları derleyen ve “düzelten” Chong’un son performansı “Geleceğin Provası: Lid- ersiz” (2020) totaliter bir liderin olmadığı bir geleceği ve kolektivizm, merkeziyetsizleşme ve diğerkamlık alanlarını nasıl etkileyebileceği üzerinde duruyor. Siyasi kampanyaların mekaniz- masını yeniden şekillendiren ve liderin bedeninin nasıl algılandığını sorgulayan bu çalışma be- deni belirsizlik, karşılıklılık ve ulusötesilik üzerinden yeniden yazmaya koyuluyor: Gücü tasvir eden yüzler bulanık; liderin konuşması topluca söyleniyor ve kişinin özdeşleştiği ulus mefhumu unutulmuş. Lidersiz bir dünya ortaya koyan sergi bizi güçsüzlükle; cevapsız taleplerle, otoritenin cehaletiyle ve bireysel özgürlüğün reddiyle uzlaştırıyor. Bu bağlamda, bireycilik kolektif bir biçimde yeniden tartışılıyor. Kimliğin homojenleşmesi (kolektif bir beden elde etmek) yeni bir
sığınak, kolektif bir “lider” haline mi geliyor?
 
Performansa  eşlik  eden  Chong,  parçalara  ayrılmış  birkaç  sahne  içeren  bir  çalışma  grubu
geliştirdi. “LİDERSİZ” VE “SİZ-LİDER” kelimelerinin sürekli olarak transliterasyonunu yapan bir neon tabela; sanatsal siyasi kampanyanın “reklamlarının” döndüğü birkaç ekran; yarı saydam kumaştan yapılmış ve ortasında yarısı kesilmiş şekilde “LİDERSİZ” yazan bir bayrak. Chong
konuşmacının titremesini gizleyecek yüzeyler sunmadan podyumları ayrı parçalara ayırıyor ve “lider” kelimesi anlayışımızı bir kişiden bir konsepte dönüştürüyor. Delik deşik bir bayrağın olduğu  seçim  kampanyasıyla  “Lidersiz”i  tanıtan  bu  sergi  günümüz  dünyasındaki  iktidar

yapılarının çöküşünü prova ediyor, lidersiz olma özgürlüğünden aktif olarak kaçınmamızı eleştiriyor ve lidere atfedilen, ayırt etmek için can attığımız tekil biçimi zora sokuyor.
 
Serginin ilk bölümünde Evrim Altuğ, Ceren Ergenç ve Gündüz Vassaf’ın katkılarıyla bir gazete
yayını olacak. “Geleceğin Provası: Lidersiz” canlı performans Meltem Gürlevik, Su Güzey, İsmet Köroğlu, Can Özmen ve Verda Zincirkıran’ın katkılarıyla 6, 11, 13 ve 19 Ocak 2021’de Bilsart'ta sahnelenecek. Çeşitli konuşmacıların yer alacağı ikinci bölüm olan “Sahneler” ise 19, 20, 26 ve 27 Ocak 2021 tarihlerinde Evrim Altuğ, Pia Entenmann, Ceren Ergenç, Başkonsolos Johannes Regenbrecht, Gündüz Vassaf gibi çeşitli konuşmacıların katılımlarıyla canlı veya dijital olarak gerçekleştirilecek.
Isaac Chong Wai'nin kişisel sergisi “Lidersiz” Tarabya Kültür Akademisi, Zilberman ve Bilsart’ın desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
 

Isaac Chong Wai Hong Konglu bir sanatçıdır. Toplumsal ön kabulleri, norm haline gelen cehaleti ve bize atfedilen rolleri direniş, isyan ve toplumsal sistem eleştirisi gibi kategorilere dönüştürür. Performans, enstalasyon, video, fotoğraf, resim ve multimedya gibi araçlardan yararlanır. Berlin
ve İstanbul’daki Zilberman Galeri’de (2019), Hong Kong’daki Blindspot Gallery’de (2019), Müni-
h’teki Kunstraum München’de (2018) ve yine Hong Kong’daki Goethe Enstitüsü’nde (2018) kişisel sergiler açmıştır. Innsbruck Bienali’nde (2020), Roterdam’daki IFFR’de (2020), Kore’deki Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi’nde (2019), Taipei’deki Çağdaş Sanat Müzesi MOCA’- da (2019), Hong Kong’daki M+ Müzesi’nde (2018), Berlin’deki Dünya Kültür Evi HKW’de (2017),
Berlin’deki Maxim Gorki Theater’de (2015) ve Moskova Müzesi Genç Sanat Bienali’nde (2014) eserleriyle yer almıştır. Isaac Chong Wai Ekim 2020 ve Ocak 2021 tarihleri arasında Kültür Akademisi’nin konuk sanatçısı olarak Tarabya’da bulunyor. Almanya Weimar’daki Bauhaus
Üniversitesi Kamusal Sanat ve Yeni Sanatsal Stratejiler bölümünden yüksek lisans derecesi alan Chong Berlin’de ve Hong Kong’da yaşamaktadır.
 

Geri