Temel Yabancı Dil Olarak Almanca: Almanca Derslerinde Sözcük Öğretimi

Bu seminerde yabancı dil derslerinde sözcük öğretiminin önemi aktarılacaktır. Kelime öğretim teknikleri ve sözcük dağarcığının geliştirilmesi için uygun yöntem ve teknikler sunulacaktır. Ayrıca kelime tekrarı amacıyla derslerde kullanılabilecek öğretici oyunlar tanıtılacaktır.

Dr. Gamze Karbi Gamze Karbi © Gamze Karbi Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Bölümü’nde tamamladıktan sonra Doktora derecesini de aynı üniversiteden almıştır. 2003 yılından bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi Modern Diller Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2005 yılından itibaren Goethe-Institut ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen öğretmen seminerlerinde eğitim görevlisi olarak yer almaktadır. Aynı zamanda Almanca öğretmenlerine yönelik çevrimiçi “DLL Seminerlerinde” tutor olarak görev almaktadır. Yenilikçi eğitim uygulamaları, motivasyon, filmlerin eğitim aracı olarak kullanımı, ülke ve kültürel bilgi aktarımı, Tandem dil ortaklığı ve öğretmenlerin profesyonel gelişimi çalışma alanları arasındadır.
 
 

Geri