Temel Yabancı Dil Olarak Almanca: Almanca Derslerinde Gramer Öğretimi

Bu seminerde Almanca derslerinde gramer konularının yeri ve önemi üzerinde durulacaktır. İşlevsel ve iletişim amaçlı gramer öğretimi ön planda tutulacaktır. Gramer kurallarının aktarımında kullanılacak yöntem ve teknikler tanıtılacaktır ve öğrencilerin gramer konularının işlendiği aşamalarda daha aktif rol üstlenebilmesi için izlenebilecek yöntemler sunulacaktır.


Gamze Karbi © Gamze Karbi Dr. Gamze Karbi Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Bölümü’nde tamamladıktan sonra Doktora derecesini de aynı üniversiteden almıştır. 2003 yılından bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi Modern Diller Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2005 yılından itibaren Goethe-Institut ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen öğretmen seminerlerinde eğitim görevlisi olarak yer almaktadır. Aynı zamanda Almanca öğretmenlerine yönelik çevrimiçi “DLL Seminerlerinde” tutor olarak görev almaktadır. Yenilikçi eğitim uygulamaları, motivasyon, filmlerin eğitim aracı olarak kullanımı, ülke ve kültürel bilgi aktarımı, Tandem dil ortaklığı ve öğretmenlerin profesyonel gelişimi çalışma alanları arasındadır.
 

Geri