Швидкий вхід:

Перейти прямо до змісту (Alt 1)Перейти прямо до навігації другого рівня (Alt 3)Перейти прямо до головної навігації (Alt 2)

Цифрові технології на заняттях

Den Unterricht interaktiv gestalten
© Goethe-Institut/Sonja Tobias

Комп’ютери, планшети, мобільні телефони та ін. – це те, без чого вже не можна більше уявити наше повсякдення. Ігнорувати їх на заняттях з іноземних мов означає заперечувати дійсність. Більше того, варто користуватися можливостями цих інструментів, щоб зробити заняття інтерактивними. Тут може допомогти DigU, база даних для «цифрової організації занять».

DigU – це веб-додаток від Goethe-Institut, в якому вчителі мови можуть через систему пошуку знайти завдання на медіа-основі. Ці завдання демонструють приклади того, як можна на заняттях DaF за допомогою медіа реалізувати навички, цілі або навчальні активності .

Як функціонує DigU?

Пошук потрібних завдань на DigU відбувається у двох розділах: в пункті меню Секвенції для занять можна переглянути готові навчальні одиниці. В пункті Типологія завдань вчителі знайдуть зразки завдань, що показують, як можна застосувати різні інтрументи у різноманітних навчальних ситуаціях.
 
Зразки завдань – це шаблони завдань, що містять їхні загальні формулювання.  Формулювання з одного боку достатньо загальні, щоб їх можна було переносити на якомога більше схожих ситуацій, а з іншого боку вони достатньо конкретні для того, щоб вчителі зрозуміли перебіг завдання. При цьому кожен зразок містить усі необхідні формулювання та вказівки для вчителів: формулювання завдання, навчальна ціль, соціальна форма, необхідні дії вчителів під час підготовки та проведення завдання, технічні рекомендації та пропозиції з подальшої роботи.
 
Ті місця, які треба привести у відповідність до цільової групи, загальних умов та технічних можливостей, виділені, як наприклад в цій постановці завдання: Натисніть під реплікою форуму на <…> [додати позначення клавіші] та напишіть свою думку про це, використайте при цьому наступні мовленнєві засоби/граматичні структури: … [додати мовленнєві засоби і структури].
 
Зразок завдання подає лінки на приклади, що демонструють, як можна підлаштувати постановки завдань. Такі приклади завдань показують застосування завдання з конкретними прикладами і за допомогою конкретного інструменту. За відповідності усіх описаних умов ці приклади можна брати для занять без внесення подальших змін.

Навчальні одиниці та сценарії

Зразки завдань і прикріплені до них приклади завдань на DigU - це найменші навчальні одиниці з завершеним змістом і структурою. З ними можна досягнути певної конкретної навчальної цілі у сферах усного мовлення, граматичних структур або краєзнавчих знань. Приклади завдань  дають доступ до готових секвенцій для занять, а ті показують можливе введення медійного завдання в контекст більшої навчальної одиниці. Окремі складові DigU Ви можете переглянути тут: DigU Bausteine (PDF) .
 
Для завдань DigU розроблені різні сценарії технічного оснащення, наприклад Учні мають доступ до інтернету поза аудиторним навчанням, в аудиторії є комп’ютер для вчителя та/або декілька комп’ютерів для учнів з підключенням до інтернету, учні мають у розпорядження мобільні пристрої (byod). Відповідно до місцевих умов вчитель вирішує, яке з завдань DigU він може застосувати.

Методично-дидактична концепція

В основі прикладів сценаріїв лежать принципи task based language learning. В кожній навчальній секвенції на передньому плані стоїть цільове завдання,  яке представляє реальну/автентичну ситуацію з буденного життя учнів. У цільовому завданні називається «прдукт» учнівських дій, що отримується в кінці навчальної секвенції. У цільовому завданні «Пошук квартири у Німеччині» треба отримати порадник для пошуку помешкання. Учні більше дізнаються про можливості застосування мови у реальному житті, і це підвищує мотивацію.
 
Окремі завдання навчальної секвенції відштовхуються одне від одного і пов’язані одне з одним. Складне цільове завдання розділяється на часткові завдання – менші блоки завдань, складені з декількох завдань і поєднані через спільне часткове цільове завдання в одну навчальну одиницю зі змістовною і структурною завершеністю. А учнів готують у змістовому, мовному та навчально-технічному плані до того, щоб виконати цільове завдання і отримати «продукт». Підтримкою в цьому їм слугують цифрові медіа.

Застосування на заняттях DaF

Для застосування складових DigU на заняттях з німецької мови пропонується декілька сценаріїв:
 
Сценарій Застосування готових секвенцій для занять розрахований на вчителів, які шукають готові матеріали для певних рівнів та конкретних тематичних напрямків. Вчитель може або взяти секвенцію повністю або скористатися деякими частковими завданнями, якщо описані навчальні цілі та дії відповідають цільовій групі та запланованому перебігу заняття.
 
Сценарій Застосування прикладів завдань спрямований на вчителів, які хочуть збагатити свої заняття окремими завданнями на медіа-основі. Приклади завдань не потребують змін, хіба що дрібних. При цьому вчителю варто зважати на те, щоб названі навчальні цілі та описаний зміст відповідали цільовій групі, а приклад завдання придатний для введення у перебіг заняття на заміну немедійного завдання.
 
Під час сценарію Застосування зразків завдань вчителю надається допомога для підготовки завдання на медіа-основі. Цей сценарій пропонує в кожному зразку декілька інструментів. Виходячи з обраного інструменту та технічних рекомендацій із застосування цього зразка вчитель заповнює шаблон завдання відповідною інформацєю. При цьому можна орієнтуватися на приклади завдань, які знаходяться за лінками. 

Сприяння МЕДІЙНІЙ КОМПЕТЕНЦІЇ

DigU сприяє медійній компетенції вчителів та учнів – а саме через пропозицію готових завдань та допомоги у підготовці власних медійних завдань. Навчально-практичні матеріали та завдання полегшують використання цифрових медіа в процесі заняття. Вони також унаочнюють те, як можна з’єднати роботу онлайн і в аудиторії. Крім того вони дають нові стимули для гібридного вивчення мов – тобто коли цифрові медіа з навчальною метою вводяться у традиційний навчальний процес – під час занять і поза ними та відкривають нові перспективи для більш систематичного використання медійних завдань.
 
Якщо Ви цікавитесь використанням цифрових медіа на заходах з підготовки, підвищення і розширення кваліфікації, тоді в доповненій до DigU базі даних «Цифрове підвищення кваліфікації» (DigFo) Ви знайдете типологію завдань для галузей DaF/DaZ, які можна також переносити на інші сфери.