Швидкий вхід:

Перейти прямо до змісту (Alt 1) Перейти прямо до головної навігації (Alt 2)

Автономія учнів і стратегії навчання
Cтратегії сприяють навчанню

Стратегії допомагають не тільки в шахах
Стратегії допомагають не тільки в шахах | Photo (detail): © bizoo_n - Fotolia.com

Стратегії навчання є важливим інструментом для управління та оптимізації вивчення і використання іноземної мови. Регулярний тренінг стратегій  сприяє підвищенню самостійності учнів. Ви можете це і самі випробувати за допомогою конкретних порад та дидактичних прийомів.

Von Марк Смазаль

Розвиток самостійного навчання є основною метою (шкільного) викладання іноземної мови. Опанування стратегій навчання пропонує можливість для підвищення самостійності учнів. Стратегії навчання є інструментом, за допомогою якого учні не тільки отримують знання, але й можуть управляти рецептивними та продуктивними процесами мовлення і розвивати їх. Крім того, стратегії навчання допомагають їм вирішувати проблеми у вивченні та застосуванні іноземної мови. З наукових досліджень відомо, що використання стратегій навчання може мати суттєвий вплив на навчальну успішність і продуктивність учнів. Але вирішальним при цьому є те, що учні не тільки отримують у своє розпорядження широку палітру стратегій навчання, але й навчаються їх застосовувати у відповідності до ситуації.

Приклади стратегій для навчання читанню

Коли учні читають незнайомий текст, перед ними стоять індивідуальні виклики, наприклад, як поводитися з незнайомими словами. В цьому випадку вони роблять висновок про значення незнайомого слова, відштовхуючись від його контекстного оточення (інферування), шукаючи його в (двомовному) словнику та/або співпрацюючи з іншими учнями. Це - ті стратегії, які часто використовуються в комбінації, або окремо одна від одної, щоб вирішити проблему з незнайомим словом під час читання. Але успішне застосування цих стратегій пов’язано з деякими передумовами.  
  
Успішне інферування, наприклад, передбачає наявність достатньої контекстуальної інформації, за допомогою якої може бути зроблений висновок про значення незнайомого слова. Крім того, учні мають володіти достатніми знаннями мови, щоб зрозуміти контекст слова. Одночасно вони повинні вміти перевірити своє рішення проблеми за допомогою тексту. Використання словника вимагає від учнів не тільки навичок поводження із словником, але й вміння знайти шукане слово в ньому і вибрати його правильне значення у відповідності до контексту. Співпраця між учнями доцільна тільки в тому випадку і призводить до результату лише тоді, коли вони готові надавати один одному взаємну підтримку і володіють необхідними для цього компетенціями, наприклад, мовною компетенцією.       

Класифікація стратегій навчання

На основі поданого вище прикладу можна виділити три категорії стратегій навчання: метакогнітивні стратегії навчання служать плануванню (наприклад, для вибору придатних стратегій навчання), контролю (наприклад, для перевірки того, чи пасує знайдене в словнику слово до тексту) і оцінюванню навчального чи робочого процесу (наприклад, заключна оцінка і коригування результатів роботи). Якщо учні застосовують стратегії під час безпосередньої роботи з навчальним матеріалом, то такі стратегії називають когнітивними стратегіями навчання. Прикладом таких стратегій є інферування, підкреслювання важливих аспектів у тексті, прив’язка до емпіричних та попередньо отриманих знань, використання словника, або ж узагальнення. Соціально-афективні стратегії навчання використовуються учнями з метою спільного виконання завдання чи вирішення проблеми з розумінням тексту (соціальні стратегії), або з метою контролю власних почуттів, як наприклад, страху, фрустрації чи демотивації (афективні стратегії).   

4 кроки для навчання стратегіям

Роз’яснення стратегій навчання спрямовується на те, щоб учні оволоділи якомога більш широкою палітрою таких стратегій і набули спроможність застосовувати їх у відповідності до навчального завдання. Поруч із засвоєнням когнітивних та соціально-афективних стратегій навчання викладач повинен, зокрема, сприяти застосуванню метакогнітивних стратегій. Завдяки цьому учні отримують можливість планувати процес навчання і застосування стратегій, проводити його рефлексію і гнучко коригувати. Викладачам слід регулярно і систематично інтегрувати тренінг стратегій до викладання і фокусуватися на ньому під час засвоєння специфічних навичок, наприклад, тренінг стратегій навчання читанню або стратегій вивчення слів.   
Для опанування стратегіями навчання добре зарекомендували себе чотири послідовних кроки.
 
  • Усвідомлення: виходячи з конкретного навчального завдання, наприклад, поводження з незнайомими словами під час читання, мають бути усвідомлені вже відомі стратегії навчання. Для цього підходять дискусії, цілеспрямовані запитання або інтерв’ю в парах, які проводяться після виконання завдання.
  • Презентація та моделювання: після того, як викладач обрав одну чи дві навчальні стратегії, які він хоче розвивати, він презентує і моделює їх, вербалізуючи окремі кроки з планування, виконання та контролю.
  • Тренування: в рамках складних когнітивних завдань учні випробовують свої знання стратегій і роблять рефлексію щодо їхнього використання.
  • Трансфер та оцінювання: учні застосовують стратегії для виконання інших завдань і роблять рефлексію щодо їхнього використання за допомогою портфоліо, анкет з оцінювання або регулярного самоспостереження та обміну досвідом.

Якщо Ви маєте бажання провести на Ваших заняттях тренінг із стратегій навчання, Ви можете використати в якості орієнтиру наступний план проведення заняття:
  Це варто робити, оскільки регулярний тренінг стратегій поступово сприяє підвищенню самостійності і задоволенню від навчання.
 

Література

Bimmel, Peter/Rampillon, Ute (2000): Lernerautonomie und Lernstrategien (= Das Fernstudienangebot Deutsch als Fremdsprache; 23). Berlin: Langenscheidt.
 
Chamot, Anna Uhl/Barnhardt, Sarah/Beard El-Dinary, Pamela/Robbins, Jill (1999): The learning strategies handbook. White Plains: Longman.
 
Finkbeiner, Claudia/Knierim, Markus/Smasal, Marc/Ludwig, Peter (2012): Self-regulated cooperative EFL reading tasks: students’ strategy use and teachers’ support. In: Language Awareness 21. Jg., H.1-2, S. 57-83.
 
Griffiths, Carol (2013): The strategy factor in successful language learning. Bristol: Multilingual Matters.
 
Smasal, Marc (2010): Lernstrategien im Fremdsprachenunterricht. Ein Workshop für die fächerübergreifende Aus- und Weiterbildung von Fremdsprachenlehrkräften. In: Profil 2. Jg., S. 171-188.