Content and Language Integrated Learning
CLIL, FüDaF, DFU, CLILiG - перепрошую, що?

CLIL поєднує фахову та мовну складові.
CLIL поєднує фахову та мовну складові. | © Goethe-Institut

CLIL – це абревіатура, що позначає освітній підхід в рамках інтеграції фахового і мовного навчання. Різноманітні форми його реалізації чітко показують ту різноманітність, що стоїть за цим підходом, засвідчуючи таким чином значний європейський інтерес.

Content and Language Integrated Learning (CLIL) позначає освітній підхід, в якому вивчення іноземної мови поєднується з фаховими темами. У варіанті Content and Language Integrated Learning in German (CLILiG) вивчення німецької мови комбінується зі змістом інших фахових галузей, таких як біологія, географія або мистецтво. На відміну від занять з німецької мови як іноземної (DaF) школярі не тільки вивчають німецьку, але разом з іноземною мовою засвоюють і фахові знання на цій мові. Як педагогічна концепція CLILiG закріпився передусім у Європі. Відкриття кордонів, економічний розвиток, а також глобалізація призвели до того, що у Європі CLILiG посилено впроваджується у шкільне навчання. Між тим і за межами Європи цей підхід також привертає до себе увагу. Під загальне поняття CLILiG підпадають різні варіанти, що мають значення для міжфахового імерсійного навчання (Haataja/Wicke 2015). З одного боку йдеться про варіант, в якому фокус спрямований на вивчення мови, а викладач інтегрує аспекти фахового навчання. З іншого боку існують три варіанти, в яких навпаки йдеться передусім про фахове навчання з різновеликою німецькомовною часткою.

Міжфахова німецька як іноземна мова (FüDaF)

FüDaF - це єдиний з чотирьох варіантів CLILiG, в якому йдеться про навчання іноземній мові, відкрите для впливів фахового навчання. При цьому виклачач інтегрує в уроки іноземної мови окремі теми та особливості інших предметів, наприклад мистецтва, музики, фізики, біології або історії. Оскільки три інші, радше фахово орієнтовані варіанти ще не закріпились в контекстах шкільної освіти в усьому світі, FüDaF перебирає на себе функцію переходу до цих навчальних форм CLILiG (Wicke/Rottmann 2015: 11). При інтеграції фахових тем в FüDaF мова (іноземна) – це не тільки предмет, а передусім елементарний та автентичний засіб комунікації в ході вивчення німецької мови як іноземної (DaF) і для цього вивчення (там же). Викладачі можуть вводити у навчання фахові теми як з орієнтацією на підручник, так і на заміщення підручника. Вони або доповнюють окремі розділи додатковим змістом, або пропускають розділи (частини розділів).

CLILiG дає можливість навчання німецької в поєднанні з MINT-фахами CLILiG дає можливість навчання німецької в поєднанні з MINT-фахами | Foto: © science photo - Fotolia.com

Білінґвальні фахові заняття німецькою мовою

У варіанті білінґвального фахового навчання німецькою мовою у фокусі занять стоять фахові теми. Їх вивчення проходить як першою мовою школярів, так і цільовою – німецькою мовою. Відповідним чином уроки в цьому варіанті CLILiG відбуваються, принаймні частково, двома мовами. З яких предметів навчання проходить у такий спосіб та яка частка обидвох мов у комунікації – це може бути по-різному. Вирішальним для білінґвального фахового навчання є те, чи працюють у школі вчителі з достатнім рівнем кваліфікації, а також чи є вдосталь придатних матеріалів.

Німецькомовні (частково) імерсійні програми

Тим часом у багатьох країнах Європи на заняттях з іноземної мови з фаховим фокусом школярі навчаються саме за цим варіантом. Тут має місце вплив імерсійних програм Канади, Австралії та США. Там набуло розвитку як повноцінне, так і часткове імерсійне навчання. У першому випадку для ефекту занурення у мовну ванну вчителі викладають іноземною мовою усі предмети, тоді як у другому випадку вони проводять іноземною мовою заняття лише з окремих предметів. Підбірка предметів в окремих імерсійних програмах дуже різниться, тому що крім навчального плану вони виходять з кількості кваліфікованих викладачів та придатних матеріалів. Навчання з окремих предметів керується зобов’язуючим навчальним планом. Особливість же в тому, що іноземна мова виступає не предметом, а засобом у фахово фокусованому навчанні.

Мовно сприйнятливе німецькомовне фахове навчання (DFU)

Німецькомовне фахове навчання вже має довгу традицію у німецьких школах за кордоном, для яких і було розроблене. З часом початковий термін німецькомовного фахового навчання був розширений до мовно сприйнятливого німецькомовного фахового навчання, щоб чітко продемонструвати подальший розвиток цієї концепції. Доповнена назва наголошує на тому, що DFU сприйнятливе до мови та мовного навчання. (Leisen 2013: 3-6). Між тим цей спосіб вчителі використовують на уроках не лише в німецьких школах за кордоном, але й у інших школах, що підтримуються Федеративною Республікою Німеччина. На відміну від інших варіантів CLILiG для DFU з огляду на його довгу традицію пропонується велика кількість матеріалів. В рамках DFU комунікація виключно німецькою мовою відбувається не лише на заняттях з природничих предметів, але і з музики та мистецтва, історії. На відміну від імерсійних програм DFU використовується для великої кількості предметів. Навчання рідною мовою пропонується лише з небагатьох окремих предметів. Для роботи у різних фахових напрямках пропонується низка методичних інструментів, розроблених переважно Йозефом Ляйзеном (Josef Leisen) (там же).

Цільові установки CLIL

У FüDаF, на відміну від інших трьох варіантів, визначаються точки перетину, в яких знання німецької мови можуть бути розширені через інтеграцію фахових аспектів.

Натомість усім чотирьом варіантам притаманна одна спільна риса, а саме те, що через них школярі здобувають дискурсну здатність, засновану на певному фахові. За допомогою цієї здатності учні можуть брати участь в культурних та фахових дискусіях іноземною мовою. Вона має значення для успішного отримання вищої фахової освіти, а також в подальшому у професійному контексті. Загалом учні мають володіти не лише базовими мовними навичками для ведення розмови, які Cummins позначає як Basic Interpersonal Skills (BICS), але й когнітивно академічними мовними знаннями у сенсі освітньої мови, відомими англійською як Cognitive Academic Language Proficiency (CALP). CLILiG у всіх своїх чотирьох різновидах робить внесок у поліпшення когнітивно академічних мовних знань школярів (там же).

CLIL сприяє розвитку навичок освітньої мови CLIL сприяє розвитку навичок освітньої мови | Foto: © kasto - Fotolia.com

Literatur

Haataja, Kim/Wicke, Rainer E. (2015): Sprache und Fach. Integriertes Lernen in der Zielsprache Deutsch. München: Hueber-Verlag.

Haataja, Kim/Wicke, Rainer E. (2016): Fach- und sprachintegriertes Lernen in der Zielsprache Deutsch (CLILiG). In: Fremdsprache Deutsch. H. 54, S. 3-9.

Leisen, Josef (2013): Handbuch Sprachförderung im Fach. Sprachsensibler Fachunterricht in der Praxis. Stuttgart: Klett-Verlag.

Wicke, Rainer E./Rottmann, Karin (2015): Musik und Kunst im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Berlin: Cornelsen Verlag.