Проект довкола феномена коррупції

Bestechend? Логотип проекту © Надя Кельм © Надя Кельм

Корупція – це соціальний феномен високої складності, що не піддається однозначному тлумаченню. Та все ж існує певність у тому, що корупція в усіх її проявах у довгостроковій перспективі справляє негативний вплив на процеси модернізації і трансформації, продукуючи нерівність.

Корупція у її якісному та кількісному різноманітті глобальна – у деяких країнах вона належить до повсякдення, як у державному, так і у приватному секторі. Разом з тим корупція часто зводиться до економічної та політичної проблеми, хоча стосується багатьох сфер життя, особливо повсякденного. Відтак багато комплексів питань в процесі розгляду корупційних феноменів залишаються непоміченими, серед них наступні: де міститься історичне коріння корупції? Які соціальні рамкові умови сприяють корупції та як виглядають ті її форми, структури і зразки, що сьогодні присутні в політиці і суспільстві? Яка взаємозалежність існує між олігархією та корупцією? Як державна корупція функціонує в різних країнах і як на це реагує громадянське суспільство? Яку роль у так званому подоланні корупції беруть на себе традиційні та цифрові ЗМІ? Які форми мистецької рецепції, наративів та оповідальних різновидів виникли в цьому зв’язку?

Ці прогалини мав намір заповнити проект Bestechend?. Він охоплював феномен корупції з різних перспектив та фокусується не тільки на політичних і економічних, але й на соціальних, культурних, історичних, мистецьких, філософських, журналістських та громадянських суспільних аспектах.

Проект складається з двох модулів. У Берліні Федеральний центр політичної освіти bpb проводить з 16 до 18 червня міжнародний симпозіум, що вводить у тематику та запрошує до обміну з експертами та експертками у питаннях дослідження та подолання корупції. Крім цього симпозіум пропонує платформу до освіти, зустрічей і обміну, що спрямована на цільові групи молоді та мультиплікаторів з країн Східного партнерства і Європи.

Міжнародний симпозіум «IRRESISTIBLE?»

Goethe-Institut в Україні у рамках проекту надає підтримку культурному виробництву, результати якого представляються восени 2017 року в Україні та у Республіці Молдова та з одного боку піддають рефлексії феномен корупції в урбанному контексті, а з іншого  боку інтегрують локальні та одночасно універсальні маркери, наративи та концепти. При цьому художники, діячі театру, куратори та перформери займаються пошуком альтернатив – без спрощень і стереотипного сприйняття – що можуть бути протиставлені корупції. Проектні концепції охоплюють виставку українських, молдавських та німецьких художників, документальний театральний проект, що у сатиричні формі розглядає сучасне культурне середовище в Україні, а також кінопакет, в який входять шість німецьких та міжнародних фільмів. Обрані частини культурної програми представляються на симпозіумі в Берліні.

Bestechend? - Погляди на коррупцію з перспективи культури

Через обмін між різними дисциплінами та діячами Bestechend? підвищував чутливість широких цільових груп в країнах Східного партнерства та у Німеччині до феномену корупції, історичних диспозицій та суспільно-політичної релевантності. Він знайомив з феноменом корупції через міждисциплінарні підходи та формати, що розроблялися у співпраці діячів міжнародного рівня. Через мистецькі підходи в публічному просторі і у різних регіонах відбувалося мережеве об’єднання різних позицій, які у своєму взаємозв’язку та контекстах стають придатними для прочитання громадськістю. При цьому Bestechend? робив видимим глобальне переплетіння тематик, демонстрував наскрізні зв’язки і взаємозалежності між різними політичними, економічними, громадсько-суспільними та культурними діячами.

Загальна аудиторія проекту перевищила 10 тисяч у дев’яти містах України та столицях Молдови та Німеччини.

Bestechend? – це проект, що здійснюється у співпраці між Федеральним центром політичної освіти bpb та Goethe-Institut в Україні за сприяння Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.