«Спільно до мети»
Матеріали моделюючої гри

Матеріали моделюючої гри | Фото: colourbox.de Фото: colourbox.de

Разом із моделюючою грою «Спільно до мети» вперше з’явилася платформа обміну для етнічних меншин в Україні з метою інтенсифікації співпраці їхніх представників. Метою моделюючої гри є сфокусуватися на актуальних викликах суспільства, які стосуються всіх спілок етнічних меншин у сьогоднішній Україні, обговорити їх та разом зміцнювати положення національних меншин в Україні. Особливо молодих представників меншин потрібно надихати та активувати на власний внесок у процесі розбудови та перебудови українського громадянського суспільства.

У моделюючій грі учасники як представники етнічних меншин знаходяться у вигаданому місті «Людоньки» на південному сході України. Проект Ради Європи «розбудив» їх. Критерії цього проекту є більш ніж складними. Проте можливості, які проект відкриває саме у маленькому місті, є величезними. Меншини повинні вирішувати, для цього потрібні учасники у якості гравців. Основним завданням є покращення співпраці етнічних груп для того, щоб спільно виробити стратегію чи рішення.

Моделююча гра була створена у кілька етапів у 2017 році. CIVIC-Інститут розробив проект спільно з Goethe-Institut в Україні та за підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина, крім того, на місці були залучені Конгрес національних громад України, а також Рада німців України.


Моделюючі ігри користуються все більшою популярністю у різних сферах освіти. Люди всіх вікових груп під час навчальних процесів охоче беруть участь в інтерактивних та ігрових методах для того, щоб отримати знання. У рамках моделюючих ігор наближено до реальності симулюються комплексні переговорні процеси та процеси прийняття рішень. Цей навчальний метод підходить майже для кожної вікової та професійної групи. Учасники на весь час моделюючої гри беруть на себе роль дійових осіб та представників груп осіб із спільними інтересами. Фон створює вигадана, але близька до реальності вихідна ситуація – так званий сценарій.

Учасники вивчають та переживають таким чином послідовність прийняття рішень. Реальні процеси стають прозорішими і, тим самим, доступнішими. На противагу до традиційних рольових ігор, учасники грають ролі переважно у групах. Вони повинні інтегруватися у відповідний особистий фон дійових осіб, вносити пропозиції, представляти групи та спільні ініціативи, дискутувати та планувати співпрацю. Моделюючі ігри завжди стають можливими за рахунок готовності гравців взяти участь у відкритих навчальних процесах. Результат моделюючої гри учасники визначають самі. У моделюючій грі основним є процес.


Участь у моделюючих іграх змінює учасників, тому що:

 • вони вказують гравцям на реально можливий підхід до тематичних сфер, які часто здаються сухими та занадто комплексними, завдяки чому стає можливим навчальний процес.
 • розвивається компетенція ведення розмови та підвищується самосвідомість учасників; вони навчаються справлятися зі складною тематикою та належним чином представляти власні інтереси.
 • завдяки моделюючій грі тренуються суспільні / соціальні та комунікативні компетенції.
 • стимулюється креативність гравців та відбувається переживання успіху.
 • тренуються різноманітні прийоми роботи (напр., робота з текстом та ін.), так само як і соціальні техніки (напр., здатність до співпраці, компромісу та здатність працювати у команді).
 • моделюючі ігри роблять можливим розуміння складних переговорів та процесів прийняття рішень.
 • випробовуються можливості та межі представлення інтересів в умовах необхідності спільного врегулювання.

Процес навчання в рамках моделюючої гри є для учасників досить інтенсивним. Потрібно за найкоротший час ознайомитися зі змістовим наповненням матеріалів та проаналізувати їх. Рішення виносяться в умовах обмеженого часу, а накопичені знання використовуються відразу.


На початку воркшопу повинен бути зроблений короткий вступ щодо програми дня, цілей воркшопу та методу моделюючої гри (макс. 30 хвилин).

Після цього моделююча гра починається з розподілу ролей. Проведення моделюючої гри заплановано загалом на сім годин. Тривалість та точний порядок виконання окремих фаз можна знайти у матриці. Таким чином задані часові рамки, можливі індивідуальні узгодження та відхилення.

Після закінчення моделюючої гри повинно відбутися підведення підсумків, щодо цього див. пункт «Завершення та підведення підсумків», що повинно тривати щонайменше 30 хвилин.


У моделюючій грі загалом представлено десять різних меншин.

Моделюючу гру можна варіювати, пристосовуючи до розміру групи (від 20 до 40 учасників). Кількість учасників 15 вважається абсолютним мінімумом, оскільки лише при щонайменше 15 учасниках може розвиватися бажана динаміка. За умови участі 15 осіб пропонується такий розподіл ролей: на меншину відповідно по дві будь-які ролі. За умови більшої кількості учасників ролі можна доповнювати довільно.

Моделююча гра «Спільно до мети» існує у двох ідентичних версіях: німецькою та українською мовами.


Напередодні перш за все потрібно підготувати:

 1. Приміщення та оснащення
  • одне велике приміщення для всіх учасників
  • По можливості ще одне приміщення для роботи в групах
  • Оснащення  - папір для письма, кулькові ручки, «фліпчарт» із папером, приблизно 3 коркові дошки та шпильки
 2. Матеріали та копії
  • Для кожного учасника: індивідуальний профіль ролі + сценарій, матриця моделюючої гри, відповідний текст про національну меншину, яку він/вона представлятиме під час гри
  • 10 екземплярів оголошення про конкурс у закритому конверті: на 4-ому етапі відкривається старійшиною та роздається всім меншинам.

За моделюючою грою у будь-якому випадку слідує інтенсивне підведення підсумків. Практично це означає, що у цей момент учасники «залишають» свої ролі. Гра офіційно закінчується, більше ніхто не грає роль. Питання, які виникли в ході гри, тепер можуть бути розглянуті та обговорені. З іншого боку, підведення підсумків служить для того, щоб співставити результати моделюючої гри з реальністю. Ідеться про те, щоб подивитися, які результати були досягнуті та як це все пасує до дійсності. Яка навчальна мета була досягнута?

Для підведення підсумків ми сформулювали декілька ключових питань. Вони стосуються змістових навчальних цілей, які були досягнуті учасниками завдяки моделюючій грі. Також це дає можливість всім гравцям усвідомити, чому і для чого проводилася моделююча гра.

Ми рекомендуємо, як випробувану наочну можливість, працювати з червоними та зеленими картками для голосування. Кожен учасник отримує червону та зелену картки. Червоний колір означає «ні/відхилення», зелений – «так/схвалення». Завдяки цьому можна швидко побачити картину, яка відображає настрої. Більш мовчазні учасники теж зможуть зайняти позицію щодо питань, не маючи необхідності також обов’язково висловлюватися вербально. Таким чином вся група бере участь і є задіяною у процес.

Для підведення підсумків ми пропонуємо ключові питання, які можуть бути модифіковані та/або доповнені.

До моделюючої гри:

 • Чи був я задоволений своєю роллю? Чому/чому ні?
 • Чи зміг я досягнути цілі своє ролі? Чому/чому ні?
 • Яка роль або яка група змогла найкраще досягнути своїх цілей? Чому?

Для співставлення з реальністю:                              

 • Чи була моделююча гра та події в ній реалістичними?
 • Що було реалістичним, а що ні?
 • Чому я можу навчитися з цієї моделюючої гри для моєї громадської або штатної роботи в етнічній меншині?