Багаторівневий іспит з німецької мови для України
(A2-B2)

Міністерство освіти і науки України звернулось у 2008 році до Goethe-Institut в Україні з проханням щодо надання фахової підтримки у розробці незалежного мовного тесту Німецька мова як випускного іспиту в загальноосвітніх школах та вступного іспиту для вищих навчальних закладів.

Співпраця з Міністерством освіти і науки України передбачала розробку до 2010 року багаторівневого, валідного та випробуваного іспиту для рівнів А2-В2 (згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти).

За 1,5 року Goethe-Institut в Україні здійснив підготовку спеціалістів з тестування та авторів тестів, в якій взяли участь 16 вчителів і викладачів німецької мови зі шкіл та ВНЗ. Вони здатні здійснювати розробку, апробацію та впровадження інституційно незалежних, валідних, надійних тестів та іспитів, а також проводити заходи з підвищення кваліфікації на цю тему.

Багаторівневий іспит з німецької мови для України складається з таких частин: читання (75 хвилин), аудіювання (приб. 35 хвилин) та письмо (80 хвилин).

Складіть власне уявлення про Багаторівневий іспит з німецької мови для України:

(PDF, 203 KB)

Багаторівневий іспит з німецької мови для України розроблений і апробований за єдиними критеріями.

Цей іспит документує рівні А2, В1 та В2 шкали компетенцій, що описана в Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти.

В залежності від кількості пунктів учасники іспиту засвідчують рівень розуміння, вміння та навички, що визначені рівнями А2, В1 та В2.