НІМЕЦЬКА МОВА ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ ТА ТИХ, ХТО ВЖЕ МАЄ ПЕВНІ ЗНАННЯ

Цифровий Університет може використовуватися в різних контекстах і сферах застосування для шкільного навчання. Окремі лекції можуть бути опрацьовані під час занять відповідно до теми або ж у позаурочний час відповідно до інтересів учнів, а також і у поєднанні з іншими предметами.

Для вчителів, які хочуть працювати з Німецьким Цифровим Дитячим Університетом на заняттях чи в позаурочний час, пропонуються дидактичні матеріали.

Для тематичних занять з німецької мови як іноземної (DaF)

Окремі лекції Цифрового Дитячого Університету  містять компоненти для занять з німецької мови як іноземної (DaF). Мета при цьому – вивчення мови в рамках тематичних занять з німецької. Вчителі німецької мови (можливо навіть спільно з вчителями інших предметів) можуть інтегрувати тему лекції у заняття, розширити її і поглибити.

Для вчителів німецької мови, які хочуть інтегрувати Цифровий Дитячий Університет у власні заняття, пропонуються дидактичні матеріали з методичними вказівками та розробками.

Дидактичні матеріали

Для занять в рамках проекту CLIL та інших міждисциплінарних проектів

Окремі лекції можуть бути інтеґровані в якості додаткових матеріалів у заняття в рамках проекту CLIL. Мета при цьому – отримання певних фахових знань за допомогою іноземної мови. Заняття з німецької мови як іноземної (DaF) може служити при цьому як мовна підготовка до занять CLIL.

Вчителі можуть організовувати роботу в рамках занять з німецької, але можуть також займатися цими темами поза межами шкільної програми. Існує можливість інтеграції змісту у міждисциплінарні проекти. У такому випадку вчителі німецької мови працюють спільно з вчителями інших предметів.

Для такого застосування зацікавленим вчителям також пропонуються дидактичні матеріали.

CLIL (Content and Language Integrated Learning - фахово та мовно інтеґроване навчання) набуває в усьому світі великої популярності в галузі вивчення іноземних мов. Багато шкіл у Центральній та Західній Європі сприйняли імпульси щодо такого способу вивчення іноземної мови і запровадили у себе навчання CLIL.
 
Вирішальними при цьому є три аргументи: по-перше, емпірично-експериментальна методика навчання багатьох фахових дисциплінах, особливо природничих, яка має велике значення і для процесу вивчення іноземної мови, під час якого використовуються аналогічні навчальні методи; по-друге, вивчення іншої мови в автентичному контексті та зі змістом, який відразу можна застосувати; і, по-третє, можливість закріпити мовні навички на основі конкретних речей і процесів.
 
Крім цього, CLIL не лише підвищує шанси на успіх у процесі вивчення іноземної мови, але й загалом розвиває комунікативні дискурсні здібності учнів. А це є однією з найважливіших властивостей для успішного старту в професійне життя, щоб досягнути омріяної кар’єри.
 
Запровадження занять CLIL не потребує наразі нових навчальних планів. Невеликі проектні модулі в рамках фахових занять в достатній мірі пристосовані для їх використання під час уроку.
 
10 тез на тему CLIL підтверджують сказане.
 1. Двомовне фахове заняття є новим шкільним предметом, тому що (наявні) елементи можуть комбінуватися один з одним і утворювати, таким чином, новий спосіб передачі та засвоєння знань і навичок.
 2. Двомовне фахове заняття зумовлює завдяки комплексним вимогам необхідність запровадження нових методично-дидактичних підходів, таких як орієнтація на діяльність, центральна позиція учня та його автономія.
 3. Під час двомовного фахового заняття відбувається фахове навчання мовою та за допомогою мови одночасно. Так виникає цикл “сприймати мову, спостерігати, випробовувати, використовувати, генерувати і свідомово вживати”, який постійно повторюється як в невеликих, так і в значних масштабах.
 4. Традиційне заняття з іноземної мови загалом сприяє розвитку загальномовних навиків (basic interpersonal communication skills BICS), тоді як двомовне фахове заняття розвиває саме такі мовні навики, за допомогою яких складні мисленнєві процеси одягаються в мовну оболонку (cognitive academic language proficiency CALP). Крім цього, розвивається також дискурсна здатність, пов’язана зі змістом. Таким чином двомовне навчання спрямоване на досягнення ключових компетенцій.
 5. Для предметів, які читаються двома мовами, не встановлюються два види навчальних цілей. Фаховий предмет є головним і по ньому визначаються навчальні цілі.
 6. Природничі предмети, математика, інформатика і техніка підходять для двомовного заняття особливим чином, тому що, по перше, обидвом предметам – фаховому і мовному – притаманний емпірично-експериментальний підхід, що вимагає подібних навчальних методів; і, по друге, інша мова вивчається в автентичному контексті і може відразу використовуватися на практиці; і, по третє, мовна дія може ефективно засвоюватися на конкретних і зрозумілих речах і процесах.
 7. Двомовне фахове заняття вимагає кооперативних форм співпраці. Саме тому воно особливо призначене для проектної роботи.
 8. Двомовне навчання не обмежене формально-інституційними формами, воно може також використовуватися і поза межами заняття в класі, наприклад, в міждисциплінарних проектах.
 9. Двомовне навчання може “відбуватися” в найрізноманітніших формах: це можуть бути невеликі тематичні чи багатотижневі проектні модулі на фаховому уроці; чи орієнтовані на конкретну навчальну ціль піврічні чи однорічні тематичні цикли загального характеру; або ж їх можна включити в навчальні плани, інтегруючи у процес навчання тривалістю кілька років.
 10. Двомовне навчання може розпочинатися уже в дитячому садочку чи у підготовчих дошкільних групах – звичайно, в ігровій формі – і продовжуватися у початковій школі, а вже у середній школі досягнути повної зрілості та вираження, використовуючи для цього увесь свій потенціал.
 
Детальніше про це: www.goethe.de/clil

Німецький дитячий університет у валізі

Програма являє собою набір тематичних занять для дітей, які проводяться із застосуванням валізи Німецького дитячого університету – мобільної лабораторії, яка містить обладнання та матеріали для захоплюючих експериментів. Експерименти пов'язані з дослідженнями, відкриттями і винаходами видатних німецьких вчених та відповідають темам трьох факультетів Німецького цифрового дитячого університету: Людина, Природа, Техніка.

Дитячий університет у валізі був розроблений вченими, популяризаторами науки у співробітництві з Goethe-Institut.

Методичні рекомендації дозволяють вчителям проводити з дітьми різноманітні заняття. Кожен з факультетів включає в себе по три тематичні експерименти, в основі кожного із них лежить фундаментальне поняття або ж закон, який наочно демонструється під час проведення одного або ж декількох експериментів.

 • Kinder nehmen an den Experementierworkshops der Kinderuni teil © Goethe-Institut Moskau / Artyom Golochapov
 • Kinder nehmen an den Experementierworkshops der Kinderuni teil Artyom Golochapov / © Goethe-Institut Moskau
 • Учителям объясняется методика CLIL Ася Финн / © Goethe-Institut Moskau

Контакти

Д-р Катаріна Бук
Заступник директора та керівник мовного відділу
Goethe-Institut в Україні
katharina.buck@goethe.de

Тетяна Павлова
референт відділу «Педагогічна кооперація з німецької мови»
Goethe-Institut в Україні
tatiana.pavlova@goethe.de

Леся Васько
асистент проекту
Goethe-Institut в Україні
lesia.vasko@goethe.de
 

Будь ласка, надсилайте Ваші запитання на адресу:
kinderuni-ukraine@goethe.de

Партнери проекту

Партнери Цифрового Дитячого Університету | Права належать відповідному партнеру Права на логотипи належать відповідному партнеру

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Детальніше …