Спеціальні курси
Тематичні блоки C2

Жінка сидить на підлозі із ноутбуком і дивиться в екран. Біля неї розкладені журнали та записники Фото: Vlada Karpovich / Pexels.com

Відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти компетентний користувач має «без зусиль розуміти практично все прочитане й почуте, узагальнювати інформацію з різних письмових та усних джерел, даючи пояснення й обґрунтування у зв’язному вигляді, а також висловлюватися спонтанно, точно передаючи тон­кі значеннєві відтінки». Отже, завданням рівня С2 є вдоско­на­лен­ня всіх видів мовленнєвої діяльності (читання, письма, ауді­ю­ван­ня, монологічного та діалогічного мовлення), що дає можливість успішно скласти іспит С2 – Великий диплом з німецької мови.

На відміну від структури рівнів А1–С1 побудова цього курсу ґрунтується не на ускладненні матеріалу, а на тематичному принципі. Це означає, що на всіх курсах рівня C2 здійснюється цілеспрямована робота над лексичною, граматичною, соціо­куль­турною, прагматичною та навчальною компетенцією (навчальні стратегії). Особливої ваги набуває диференціація значень лек­сич­них одиниць та їх стилістичних конотацій, що дозволяє розуміти найтонші нюанси та чітко висловлюватися відповідно до ко­му­ні­ка­тив­но­го наміру. В галузі граматики здійснюється повторення важливих граматичних явищ та їх вживання в різних типах текстів, а також синонімії. Розвиток письма та мовлення (монологічного та діалогічного) відбувається на матеріалі актуальної суспільно важливої тематики в рамках трьох тематичних блоків.

C2a:

Теми:
  • Sprache und Kommunikation
  • Vergangenheit und Gegenwart
  • Stärken und Schwächen
Триместр: Осінній (вересень-листопад)

C2b:

Теми:
  • Erziehung und Ausbildung
  • Forschung und Technik
  • Besonderes und Gewöhnliches
Триместр: Зимовий (грудень-лютий)

C2c:

Теми:
  • Kunst und Kultur
  • Politisches und Amtliches
Триместр: Весняний (березень-травень)

Курси до тематичних блоків C2a до C2c на рівні C2 пропонуються на триместрових курсах у форматі Blended Learning. На цих курсах очна частина занять становить 16 уроків. Очні заняття проходять у форматі віртуальних онлайн-сесії: чотири дні по 4 уроки. Вартість підручника входить у вартість навчання.

Реєстрація на тематичні блоки С2