Додаткова інформація

Назад до Goethe-Zertifikat C1

Все тут: Складові частини іспиту

Goethe-Zertifikat C1 складається з таких частин, як читання, аудіювання, письмо та усне мовлення (усний парний чи індивідуальний іспит).
Іспит проводиться та оцінюється за єдиними для всього світу критеріями.
 

Читання (Lesen)

Ви читаєте науково-популярні тексти, коментарі, рецензії та/або повідомлення. В завданнях до них Ви показуєте, що можете працювати з великою кількістю текстів, в тому числі частково відтворювати прочитану інформацію.

Тривалість: 70 хвилин.

Письмо (Schreiben)

Ви детально висвітлюєте певну тему, формулюючи зв’язний і чітко структурований текст. Для цього Ви отримуєте інформацію у вигляді графіка.

Тривалість: 80 хвилин

Аудіювання (Hören)

Ви слухаєте бесіди, телефонні розмови, інтерв’ю або повідомлення по радіо, робите нотатки та поєднуєте відповідні висловлювання.

Тривалість: близько 40 хвилин

Усне мовлення (Sprechen)

В першій частині іспиту Ви висловлюєте свою позицію щодо короткого тексту. Потім ви ведете розмову з партнером і разом приймаєте рішення або знаходите вирішення проблеми.

Тривалість: 10 - 15 хвилин

Передумови

Goethe-Zertifikat C1 – це іспит з німецької мови для дорослих.

Іспити Goethe-Institut пропонуються всім бажаючим незалежно від досягнення ними мінімального віку та незалежно від наявності громадянства Німеччини.
  • Для Goethe-Zertifikat С1 рекомендується вік від 16 років.
  • Goethe-Zertifikat С1 передбачає мовні знання на п’ятому рівні компетенцій С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
  • Для опанування цього рівня Вам потрібно – в залежності від попередніх знань та навчальних передумов – від 800 до 1000 академічних годин (по 45 хвилин)