Швидкий вхід:
Перейти прямо до змісту (Alt 1)Перейти прямо до навігації другого рівня (Alt 3)Перейти прямо до головної навігації (Alt 2)

Цифрова компетентність
Які цифрові компетенції необхідні сьогодні вчителям?

Цифрові компетентції вчителів
© adobe.stock

Цифрові технології відіграють важливу роль у нашому житті - це факт. Ми спілкуємося, шукаємо інформацію, купуємо та розважаємося в інтернеті або ж у соціальних мережах. Професійне життя теж важко уявити сьогодні без цифрових медіа, а от застосування у школі й досі лишається спірним питанням. 

Von Сабіне Ротберґ

Великі інвестиції в сферу цифрових медіа у школах погоджені в Німеччині на політичному рівні. Відтак ще нагальніше постає питання про те, як вчителям у майбутньому працювати з цією тематикою.

Федеральна програма

Навесні 2019 року парламент Німеччини прийняв федеральну програму DigitalPakt Schule з бюджетом у п’ять млрд. євро, яка передбачає покращення технічного забезпечення шкіл: класи мають отримати нові портативні комп’ютери, інтерактивні дошки, бездротове підключення до інтернету – все для того, щоб вчителі та учні активно використовували різні форми колаборативного навчання, зокрема на базі онлайн-платформ.
 
Втім і у Федеральному міністерстві освіти добре знають, що «ніяка цифрова технологія саме по собі не дає доброї освіти». Тут важливі вчителі, які «матимуть гарну підготовку для роботи з цифровими мультимедійними технологіями та розвитку цифрової компетентності у школярів».

Якщо у пошукову систему, скажімо, в Google ввести німецькою запит про цифрову компетенцію вчителів (нім.: Digitale Kompetenz Lehrkräfte), то кількість результатів сягне від 750000 до 2,8 млн сторінок. На що ж у такому випадку можна орієнтуватися?

ЄВРОПЕЙСЬКА РАМКА ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ

2017 року Європейська комісія опублікувала Європейську рамку цифрової компетентності вчителів: DigCompEdu. На сторінці Європейської комісії документ доступний англійською мовою, повний текст також перекладений Goethe-Institut німецькою мовою. Digitalkompetenz © European Union 2017 На сторінці Медійного центру землі Баден-Вюртемберг розміщений опис цілей DigCompEdu:
 
«За допомогою Європейської рамки цифрової компетентності вчителі можуть визначити рівень своєї компетентності у роботі з цифровими технологіями та побачити особисті потреби у підвищенні кваліфікації у цій сфері. Європейська рамка цифрової компетентності також показує, які цифрові компетенції необхідно передати майбутнім громадянам. (…) Зрозуміло, що у світі, який стає дедалі більш діджитальним, вчителі теж мають пристосовуватися до нових реалій. Втім набуття нових компетенцій та компетентностей не означає лише опанування нових методик, мова йде про переосмислення традиційного уявлення про роль і завдання вчителя. А це для багатьох вчителів найперша перепона. Якщо вчитель подолає цю перепону, якщо він цікавитиметься новим і буде готовий взятися за справу, тоді й розпочнеться процес його навчання. Щоб досягти такої стадії, вчитель має усвідомити, що йдеться передусім про сучасну освіту для нового покоління, про суспільне майбутнє, і просто відгородитися від суспільних змін неможливо.»

Медійний центр у Баден-Вюртемберзі
Іншими словами, тепер вчителі мають оцінити свою цифрову компетентність і за потреби розвивати її та вдосконалювати.

СФЕРИ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

DigCompEdu виокремлює три сфери, важливі для визначення цифрової компетентності вчителя:
  • професійна компетентність вчителя
  • педагогічна компетентність вчителя
  • компетентності учня.
DigCompEdu Kompetenzrahmen © European Union 2017
Рамка DigCompEdu містить так звану матрицю оцінювання, за допомогою якої вчителі можуть самостійно визначити рівень своєї цифрової компетентності та побачити, в яких напрямках їм варто розвиватися далі.  

Цифрова компетентність: загальний огляд  
Digitale Kompetenzen im Überblick/Ausschnitt © European Union 2017

Для полегшення оцінювання кожен рівень цифрової компетентності має свої дескриптори та назву, покликану мотивувати вчителя до прогресу. За будовою матриця орієнтується на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти і складається з шести рівнів (A1/A2/B1/B2/C1/C2):
 
Початківець (A1) досі мало використовував цифрові медії та технології, потребує допомоги у створенні та розбудові свого репертуару стратегій використання цифрових ресурсів.

Дослідник (A2) відкрив для себе цифрові технології та почав їх використовувати у професійній сфері, щоправда несистематично та без узгодженої наскрізної концепції.

Інтегратор (B1) застосовує цифрові технології у різних контекстах і з різною метою; постійно вдосконалює свою цифрову стратегію, щоб краще реагувати на різні ситуації.

Експерт (B2) компетентно, креативно та критично використовує багато цифрових технологій; постійно розширює свій репертуар цифрових практик.

Лідер (C1) володіє широким репертуаром стратегій гнучкого, наскрізного та ефективного використання цифрових технологій; джерело натхнення для інших.

Передовик (C2) як експерт галузі бере під сумнів доцільність звичних цифрових практик і дидактичних методів; розробляє нові інноваційні стратегії навчання з використанням цифрових технологій; взірець для інших вчителів.

ІНСтРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ

Для швидкого оцінювання та визначення свого рівня цифрової компетентності вчителям пропонується тест DigCompEdu Quick Check. Поки німецькою мовою доступна лише попередня версія тесту. Актуалізована версія наразі перекладається.
 
SELFIE - Tool für Schulen © European Union 2017 Школи або інші освітні заклади теж мають можливість проаналізувати використання цифрових технологій на уроках у зіставленні до поставлених цілей навчання. Для цього вони можуть скористатися інструментом SELFIE = Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies. Це безкоштовний, зручний та легко регульований інструмент, за допомогою якого оцінюється актуальний стан навчального процесу та використання цифрових технологій у школі. Аналіз у рамках SELFIE відбувається на підставі анонімного опитування думки школярів, вчителів і керівництва щодо застосування у їхній школі сучасних технологій.
 

ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ У ШКОЛАХ ЗА КОРДОНОМ

А як Goethe-Institut сприяє підвищенню цифрової компетентності вчителів німецької мови закордоном? Два приклади:
 
DIP IN SOE


DIP in SOE © Goethe-Institut

Проект "Диґіталізація – інтеркультуралізм – проектна робота“ у країнах Південно-Східної Європи - digital-interkulturell-projektorientiert“ (DIP) in Südosteuropa (SOE) – тривав з 2015 до 2017 року та був спрямований на впровадження цифрових технологій викладання й навчання у школах регіону. За три роки в таких країнах як Болгарія, Боснія та Герцеговина, Греція, Хорватія, Румунія та Сербія були створені центри компетенцій та підвищення кваліфікації для вчителів, в яких спеціально підготовлені тренери (вчителі-мультиплікатори німецької мови, мультимедійники) проводили практичні семінари з мультимедійного мовного навчання для своїх колег-вчителів. Мета проекту полягала у впровадженні моделі мультимедійного навчання у 12 пілотних школах.
Докладну інформацію про результати проекту можна знайти тут.
 
EDDU

Projekt EDDU Thailand © Goethe-Institut Проект „Успішне цифрове викладання німецької“ для країн Південно-Східної Азії - EDDU: erfolgreich digital Deutsch unterrichten – це онлайн-ресурс для вчителів з усіма необхідними навчальними матеріали та практичними пропозиціями, як просто та успішно застосувати цифрові технології на уроці з урахуванням технічних умов відповідної школи. Наприклад, тут вчителі знайдуть конкретні ідеї щодо використання на уроці чат-додатків, соціальних мереж, відео-, фото- та інших цифрових інструментів під час вивчення тем, що цікавлять школярів або містяться у підручниках.

Докладну інформацію про проект можна знайти тут.