23.01.2018: Deutsch lehren lernen
Підписання угоди про кооперацію

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка професор Леонід  Васильович Губерський та директор Goethe-Institut в Україні Беате Кьолер підписали Угоду про кооперацію щодо інтеграції обраних модулів програми «Deutsch lehren lernen» / «Вчимося навчати німецької».

Згідно Угоди пілотний проект, а саме інтеграцію модулів програми «Deutsch lehren lernen» / «Вчимося навчати німецької» у навчальний план, буде реалізовано протягом трьох років.

У зв’язку зі зміною вимог до кваліфікації вчителів і викладачів німецької мови в усьому світі Goethe-Institut розробив програму DLL - Вчимося навчати німецької, яка базується на сучасних досягненнях у галузі німецької мови як іноземної та інтегрує іноваційний підхід до підготовки вчителів німецької мови – дослідження через діяльність.

Обрані модулі програми буде впроваджено і у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 
 
Метою кооперації є модернізація методично-дидактичної підготовки студентів, заплановано також низку заходів з підвищення кваліфікації викладачів німецької мови університету, які пропонуються як аудиторні заняття, так і онлайн-курси.

Подібні угоди вже підписано з Маріупольським державним університетом, Вінницьким державним педагогічним університетом iмені Михайла Коцюбинського, Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя та Рівненським державним гуманітарним університетом.