Imtihonlarga tayyorlov kurslari

Goethe Spracharbeit © Goethe-Institut/Sonja Tobias

Gyote-Sertifikat

Ushbu kursda biz Sizni maqsadli ravishda halqaro miqyosda tan olingan Gyote Instituti sertifikatiga tayorlaymiz. Siz yozma va og’zaki imtihonlarga maxsus mashqlar yordamida tayorlanib imtihonlarga oid maxsus jarayonlar bilan tanishasiz. 

Kurs vaqtlari va narxlar

Imtohonga tayyorlov kurs (50/50)

Haftasiga 2 virtual sessiyadan ZOOM orqali
Har bir dars 2 akademik soatdan, har bir akademik soat 45 minutdan
Jami:
10/14 akademik soat 45 minutdan ZOOM orqali
10/14 akademik soat 45 minutdan platformada mustaqil ravishda ishlash
Tinglovchilari soni: eng kami 8 kishi, maksimal 12 kishi

A1 - imtihon mashg'ulotlari 50/50 - 20 akademik soat, narxi 550 000 so'm
A2 - imtihon mashg'ulotlari 50/50 - 20 akademik soat, narxi 550 000 so'm
B1 - imtihon mashg'ulotlari 50/50 - 28 akademik soat, narxi 700.000 so'm
B2 - imtihon mashg'ulotlari 50/50 - 28 akademik soat, narxi 700.000 so'm
C1 - imtihon mashg'ulotlari 50/50 - 28 akademik soat, narxi 700.000 so'm
TestDaF - imtihon mashg'ulotlari 50/50 - 28 akademik soat, narxi 700.000 so'm

Ro´yxatdan o´tish E-Mail orqali: olesya.melibaeva@goethe.de
 

Boshqa ma'lumotlar

Bizning kurs formatlarimiz

Siz nemis tilini o’rganmoqchisiz va Siz kursni o’z istaklaringizdan kelib chiqgan holda belgilamoqchimisiz? O’z istagingizga mos ravishda o’qing va o’z maqsadingizga erishing!

A1-C2 bosqichlari

Bizning nemis tili kurslarimiz xorijiy tillar bo’yicha umumevropa tavsiyalarining kompetensiya bosqichlariga asoslanadi.