Mos kurs izlash Kurs vaqtlari va narxlar

Kurs to'lovlari: 01.01.2021 yildan boshlab amal qiladi

  • Ekstensiv, intensiv, superintensiv an´anaviy formatida va ZOOM orqali (kattalar va o'smirlar uchun kurslar) - A1-B1 / 75 akademik soat - 1.700.000,- UZS
  •  Ekstensiv, intensiv, superintensiv (kattalar va o'smirlar uchun kurslar)  - B2-C2 / 87 akademik soat - 1.950.000,- UZS
  • Onlayn kurslar - A1-B1 / 75 akademik soat - 1.500.000,- UZS
  • Bolalar uchun kurslar - A1-B1 / 48 akademik soat - 1.600.000,- UZS


Savollar uchun:
olesya.melibaeva@goethe.de
zukhra.nurullaeva@goethe.deKurs Darajasi Vaqtlari Kurs joyi Narx

O´smirlar uchun ekstensiv kurs ZOOM orqali (13 yoshdan 16 yoshgacha)

12 Haftalar A1.1 21.01.2021 - 15.04.2021
Se 04:00 - 05:30
Pay 04:00 - 05:30
Shan 04:00 - 05:30
kurs formatiga qarab (Gyote Institutda/onlayn/ZOOM orqali) 1.700.000 Ro'yxatga olish

O´smirlar uchun ekstensiv kurs ZOOM orqali (13 yoshdan 16 yoshgacha)

12 Haftalar A1.2 20.01.2021 - 16.04.2021
Du 04:00 - 05:30
Cho 04:00 - 05:30
Jum 04:00 - 05:30
kurs formatiga qarab (Gyote Institutda/onlayn/ZOOM orqali) 1.700.000 Ro'yxatga olish

O´smirlar uchun ekstensiv kurs ZOOM orqali (13 yoshdan 16 yoshgacha)

12 Haftalar A2.1 20.01.2021 - 16.04.2021
Du 04:00 - 05:30
Cho 04:00 - 05:30
Jum 04:00 - 05:30
kurs formatiga qarab (Gyote Institutda/onlayn/ZOOM orqali) 1.700.000 Ro'yxatga olish

O´smirlar uchun ekstensiv kurs ZOOM orqali (13 yoshdan 16 yoshgacha)

12 Haftalar A2.2 21.01.2021 - 15.04.2021
Se 04:00 - 05:30
Pay 04:00 - 05:30
Shan 04:00 - 05:30
kurs formatiga qarab (Gyote Institutda/onlayn/ZOOM orqali) 1.700.000 Ro'yxatga olish

O´smirlar uchun ekstensiv kurs ZOOM orqali (13 yoshdan 16 yoshgacha)

12 Haftalar B1.2 21.01.2021 - 15.04.2021
Se 04:00 - 05:30
Pay 04:00 - 05:30
Shan 04:00 - 05:30
kurs formatiga qarab (Gyote Institutda/onlayn/ZOOM orqali) 1.700.000 Ro'yxatga olish

O´smirlar uchun ekstensiv kurs (13 yoshdan 16 yoshgacha)

8 Haftalar A1.1 20.01.2021 - 19.03.2021
Du 03:00 - 05:30
Cho 03:00 - 05:30
Jum 03:00 - 05:30
kurs formatiga qarab (Gyote Institutda/onlayn/ZOOM orqali) 1.700.000 Ro'yxatga olish

O´smirlar uchun ekstensiv kurs (13 yoshdan 16 yoshgacha)

8 Haftalar A1.1 21.01.2021 - 18.03.2021
Se 03:00 - 05:30
Pay 03:00 - 05:30
Shan 03:00 - 05:30
kurs formatiga qarab (Gyote Institutda/onlayn/ZOOM orqali) 1.700.000 Ro'yxatga olish

O´smirlar uchun ekstensiv kurs (13 yoshdan 16 yoshgacha)

8 Haftalar A1.2 20.01.2021 - 19.03.2021
Du 03:00 - 05:30
Cho 03:00 - 05:30
Jum 03:00 - 05:30
kurs formatiga qarab (Gyote Institutda/onlayn/ZOOM orqali) 1.700.000 Ro'yxatga olish

O´smirlar uchun ekstensiv kurs (13 yoshdan 16 yoshgacha)

8 Haftalar A1.2 21.01.2021 - 18.03.2021
Se 03:00 - 05:30
Pay 03:00 - 05:30
Shan 03:00 - 05:30
kurs formatiga qarab (Gyote Institutda/onlayn/ZOOM orqali) 1.700.000 Ro'yxatga olish

O´smirlar uchun ekstensiv kurs (13 yoshdan 16 yoshgacha)

8 Haftalar A2.1 20.01.2021 - 19.03.2021
Du 03:00 - 05:30
Cho 03:00 - 05:30
Jum 03:00 - 05:30
kurs formatiga qarab (Gyote Institutda/onlayn/ZOOM orqali) 1.700.000 Ro'yxatga olish

O´smirlar uchun ekstensiv kurs (13 yoshdan 16 yoshgacha)

8 Haftalar A2.1 21.01.2021 - 18.03.2021
Se 03:00 - 05:30
Pay 03:00 - 05:30
Shan 03:00 - 05:30
kurs formatiga qarab (Gyote Institutda/onlayn/ZOOM orqali) 1.700.000 Ro'yxatga olish

O´smirlar uchun ekstensiv kurs (13 yoshdan 16 yoshgacha)

8 Haftalar A2.2 20.01.2021 - 19.03.2021
Du 03:00 - 05:30
Cho 03:00 - 05:30
Jum 03:00 - 05:30
kurs formatiga qarab (Gyote Institutda/onlayn/ZOOM orqali) 1.700.000 Ro'yxatga olish

O´smirlar uchun ekstensiv kurs (13 yoshdan 16 yoshgacha)

8 Haftalar A2.2 21.01.2021 - 18.03.2021
Se 03:00 - 05:30
Pay 03:00 - 05:30
Shan 03:00 - 05:30
kurs formatiga qarab (Gyote Institutda/onlayn/ZOOM orqali) 1.700.000 Ro'yxatga olish

O´smirlar uchun ekstensiv kurs (13 yoshdan 16 yoshgacha)

8 Haftalar B1.1 20.01.2021 - 19.03.2021
Du 03:00 - 05:30
Cho 03:00 - 05:30
Jum 03:00 - 05:30
kurs formatiga qarab (Gyote Institutda/onlayn/ZOOM orqali) 1.700.000 Ro'yxatga olish

O´smirlar uchun ekstensiv kurs (13 yoshdan 16 yoshgacha)

8 Haftalar B1.1 21.01.2021 - 18.03.2021
Se 03:00 - 05:30
Pay 03:00 - 05:30
Shan 03:00 - 05:30
kurs formatiga qarab (Gyote Institutda/onlayn/ZOOM orqali) 1.700.000 Ro'yxatga olish

O´smirlar uchun ekstensiv kurs (13 yoshdan 16 yoshgacha)

8 Haftalar B1.2 20.01.2021 - 19.03.2021
Du 03:00 - 05:30
Cho 03:00 - 05:30
Jum 03:00 - 05:30
kurs formatiga qarab (Gyote Institutda/onlayn/ZOOM orqali) 1.700.000 Ro'yxatga olish

O´smirlar uchun ekstensiv kurs (13 yoshdan 16 yoshgacha)

8 Haftalar B1.2 21.01.2021 - 18.03.2021
Se 03:00 - 05:30
Pay 03:00 - 05:30
Shan 03:00 - 05:30
kurs formatiga qarab (Gyote Institutda/onlayn/ZOOM orqali) 1.700.000 Ro'yxatga olish

O´smirlar uchun ekstensiv kurs (13 yoshdan 16 yoshgacha)

10 Haftalar B2.1 20.01.2021 - 29.03.2021
Du 03:00 - 05:30
Cho 03:00 - 05:30
Jum 03:00 - 05:30
kurs formatiga qarab (Gyote Institutda/onlayn/ZOOM orqali) 1.950.000 Ro'yxatga olish

O´smirlar uchun ekstensiv kurs (13 yoshdan 16 yoshgacha)

10 Haftalar B2.2 20.01.2021 - 29.03.2021
Du 03:00 - 05:30
Cho 03:00 - 05:30
Jum 03:00 - 05:30
kurs formatiga qarab (Gyote Institutda/onlayn/ZOOM orqali) 1.950.000 Ro'yxatga olish

O´smirlar uchun ekstensiv kurs (13 yoshdan 16 yoshgacha)

10 Haftalar B2.2 21.01.2021 - 27.03.2021
Se 03:00 - 05:30
Pay 03:00 - 05:30
Shan 03:00 - 05:30
kurs formatiga qarab (Gyote Institutda/onlayn/ZOOM orqali) 1.950.000 Ro'yxatga olish
1 2 3 4 5 6