Bizning kurs formatlarimiz

Kurs turlari Online-Grux kurslari Masofada o'qitish  Standart kurslar
Gyote-Institutda o‘qish 50% 100%
Online o‘qish 100% 50%
Nemis tili o’qtuvchisi tomonidan  individual o‘rganish      
Gyote-sertifikatiga tayorlanish      
Erkin vaqt tanlab o’qish   50%
Virtual sinf xonasi      
Multimedia qo’llash orqali o’tiladigan darslar      
Ko’proq ma’lumot Online-Grux kurslari haqida ko‘proq ma’lumot Birlashtirilgan kurslar haqida ko’proq ma’lumot olish  
  Kurs vaqtlari va narxlar Kurs vaqtlari va narxlar Kurs vaqtlari va narxlar