Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Sizning xohishingiz...

  • Germaniyada oliy o'quv yurtida o'qishga tayyorlanish
  • ishlash uchun yuqori darajali nemis tili bilimlari borligini tasdiqlash
  • tibbiyot sohasida faoyliyat yuritishga tayyorlanish
  • C1 bosqichidagi bilimlaringizni tasdiqlash
  • rasmiy va xalqaro tan olingan sertifikatni olish

Goethe-Zertifikat C1 – bu kattalar uchun nemis tili imtihoni. U til bilishning juda yuqori darajasini tasdiqlaydi va Umumyevropa til bilish kompetensiyalarining oltita bosqichli shkalasi bo'yicha beshinchi (C1) bosqichiga to'g'ri keladi. 

Mazkur imtihonni muvaffaqiyatli topshirganligingiz quyidagilarni bildiradi ...

  • Siz keng doiradagi nihoyatda murakkab, uzun matnlarni tushuna olasiz hamda yashirin ma'nolarni aniqlay olasiz.
  • Siz kerakli so'zlarni tez-tez va ko'zga tashlanarli uzoq vaqt qidirmay o'z fikringizni spontan va ravon ifodalay olasiz.
  • Siz jamiyat hayotida va kasb-hunarda yoki kasb-hunar ta'limi va oliy o'quv yurtilarda o'qish doirasida ishlatiladigan tildan samarali va moslashuvchanlik bilan foydalana olasiz.
  • Siz murakkab masalalar bo'yicha o'z fikringizni batartib va batafsil ifodalay olasiz. 
„Goethe-Zertifikat C1“ sertifikati asosida xorijiy talabalarni qo'shimcha til imtihonidan ozod etish imkoniyatini o'qish boshlanishidan oldin Siz o'qimoqchi bo'lgan oliy o'quv yurtidan yoki tegishli Studienkollegdan surishtiring.

Prüfungstermine

Minimale Prüfungsteilnehmerzahl: 5 Kandidaten

Interne sind die Kursteilnehmer des aktuellen oder des letzten Trimesters.

 

TERMIN ANMELDEFRIST PREIS wiederholung der schriftlichen Prüfung wiederholung der
mündlichen prüfung
20.09.2019 02.09. - 06.09.2019 Interne:    730.000 Sum
Externe:   930.000 Sum
650.000 Sum
850.000 Sum
260.000 Sum
330.000 Sum
22.11.2019 04.11. - 15.11.2019 Interne:    730.000 Sum
Externe:   930.000 Sum
650.000 Sum
850.000 Sum
260.000 Sum
330.000 Sum

Tayyorlanish

O'quv materiallari

Bu yerda Siz onlayn mashq qilish uchun imtihon va mashqlar namunalari, shu jumladan imkoniyati cheklangan shaxslarga qulay hamda interfaol mashqlarni topasiz.

Qo'shimcha ma'lumotlar

„Goethe-Zertifikat C1“ imtihoniga tegishli dastlabki shartlar, imtihon mazmuni va qo’shimcha ma’lumotni bu yerda topasiz: