Goethe-Zertifikat A2

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 Foto: Getty Images/Daniel Laflor

Sizning xohishingiz...

  • oddiy nemis tili bilimlari borligini tasdiqlash
  • A2 bosqichidagi bilimlaringizni tasdiqlash
  • rasmiy va xalqaro tan olingan sertifikatni olish

„Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2“ – bu kattalar uchun nemis tili imtihoni. U oddiy til bilimlarini talab etadi va Umumyevropa til bilish kompetensiyalarining oltita bosqichli shkalasi bo'yicha ikkinchi (A2) bosqichiga to'g'ri keladi.

Mazkur imtihonni muvaffaqiyatli topshirganligingiz quyidagilarni bildiradi ...

  • Siz gaplarni va kundalik hayot vaziyatlarida ko'pincha ishlatiladigan iboralarni tushunasiz va ularni qo'llay olasiz.
  • Siz o'zingizga va ko'pchilikka tanish mavzular bo'yicha fikr almashunuvi bilan bog'liq bo'lgan oddiy, odatiy vaziyatlarda muloqot qila olasiz.
  • Siz oddiy til vositalari yordamida kelib chiqishingiz va ta'limingiz to'g'risida ma'lumot bera olasiz, yaqin atrof-muhitni va bevosita ehtiyojlar bilan bog'liq bo'lgan narsalarni ta'riflay olasiz.

PRÜFUNGSTERMINE

Minimale Prüfungsteilnehmerzahl: 5 Kandidaten

Interne sind die Kursteilnehmer des aktuellen oder des letzten Trimesters

 

TERMIN ANMELDEFRIST PREIS Wiederholung der schriftlichen Prüfung wiederholung der mündlichen
prüfung
27.08.2019 08.08. - 16.08.2019 Interne:  580.000 Sum
Externe: 750.000 Sum
480.000 Sum
600.000 Sum
 200.000 Sum
 250.000 Sum
24.09.2019 02.09. - 06.09.2019 Interne:  580.000 Sum
Externe: 750.000 Sum
480.000 Sum
600.000 Sum
 200.000 Sum
 250.000 Sum
29.10.2019 07.10. - 18.10.2019 Interne:  580.000 Sum
Externe: 750.000 Sum
480.000 Sum
600.000 Sum
200.000 Sum
250.000 Sum
26.11.2019 01.11. - 15.11.2019 Interne:  580.000 Sum
Externe: 750.000 Sum
480.000 Sum
600.000 Sum
200.000 Sum
250.000 Sum
16.12.2019 02.12. - 06.12.2019 Interne:  580.000 Sum
Externe: 750.000 Sum
480.000 Sum
600.000 Sum
200.000 Sum
250.000 Sum

Tayyorlanish

Mashq uchun materiallar

Bu yerda Siz onlayn mashq qilish uchun imtihon va mashqlar namunalari, shu jumladan imkoniyati cheklangan shaxslarga qulay hamda interfaol mashqlarni topasiz.

Qo’shimcha ma’lumot

„Goethe-Zertifikat A2“ imtihoniga tegishli dastlabki shartlar, imtihon mazmuni va qo’shimcha ma’lumotni bu yerda topasiz: