Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Pazifik - Leipzig
Jevon Chandra

Sinh năm 1991 tại Singapore
Nghệ sĩ, nhà thiết kế âm thanh và nhà sáng tạo văn hóa.

Jevon Chandra Portrait© Jevon Chandra

Lấy cảm hứng từ các phương pháp tư vấn trị liệu và đồng đẳng, thực hành nghệ thuật của anh noí về các chuyển dịch (sai) xảy ra giữa suy nghĩ, lý thuyết và lời khen ngợi, đôi khi được thể hiện trong các hành động quan tâm, tạo ra ý nghĩa và giữ niềm tin. Là một nhà sáng tạo văn hóa, thời gian của anh được phân chia giữa các hoạt động định hướng cộng đồng, đưa ra các chương trình tiếp cận cộng đồng và thiết kế các cuốn sách nhỏ cho khán giả yêu thích nghệ thuật. Anh là một phần của tổ chức Brack - nghệ thuật gắn kết với xã hội và tại đây anh thực hiện các mối quan tâm của mình dưới các hình thức hội thảo và sự can thiệp của công chúng, tìm cách phác thảo về đạo đức hội chúng, đa đảng và một trọng tâm khác. Tại Leipzig, Jevon Chandra muốn tập trung vào dự án của mình “Be Still, My Soul” (Tạm dịch: Yên lặng, tâm hồn tôi), liên quan đến đức tin, khủng hoảng, ý nghĩa và đề cập đến bài thánh ca Đức (mà cá nhân anh cho là quan trong) “Silence, my will, your Jesus helps win” (Tạm dịch: Im lặng, ý chí của tôi, Chúa Jesus của bạn giúp giành chiến thắng). Việc khám phá truyền thống âm nhạc nhà thờ Đức và vai trò đặc biệt của nhà thờ trong Cộng hòa Dân chủ Đức, cũng như các câu hỏi cơ bản của Jevon: Điều gì hình thành niềm tin? Chúng ta tôn thờ cái gì? Chúng ta thực hành tôn giáo hay đức tin khác như thế nào, phong tục là gì? đóng vai trò quan trọng trong dự án này.

  • Split Flap Hands © Jevon Chandra
  • Measuring the Earth © Jevon Chandra
  • What Comes After © Jevon Chandra