Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Pazifik - Leipzig
M. Haryo Hutomo

M. Haryo Hutomo (B. Jakarta, 1990) sống và làm việc ở Jakarta và Yogyakarta, Indonesia. 

Haryo Hutomo© Haryo Hutomo

Tốt nghiệp ngành sư phạm nghệ thuật (B.Ed), Haryo là một nghệ sĩ kiêm nhà tổ chức hoạt động liên ngành. Dựa trên bối cảnh thời gian và không gian, những nỗ lực của anh nhằm thực hiện các cam kết quan trọng và thể hiện sự đổi mới về khái niệm, lý thuyết, phương pháp và dịch thuật mới được tích hợp và vượt ra ngoài các phương pháp tiếp cận cụ thể để giải quyết một vấn đề chung. Thực hành của anh tập trung vào câu hỏi: Làm thế nào nghệ thuật gắn kết với cuộc sống và những thói quen trong cuộc sống. Haryo khám phá sự tương tác giữa cuộc sống, nghệ thuật, khoa học, chính trị xã hội và quan hệ con người theo cả hai cách thực tế và nghệ thuật. Anh ấy không chỉ cố gắng phản ánh về tác động to lớn của các thực hành nghệ thuật đối với môi trường xã hội và tự nhiên ở Indonesia và trên toàn thế giới, mà còn đưa ra các kịch bản cho các cách khác nhau để đối phó với các môi trường. Tác phẩm của anh đã được giới thiệu, hợp tác và phối hợp trong nước và quốc tế tại Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Azerbaijan, Úc, New Zealand, Cộng hòa Dominican, Ấn Độ, Hàn Quốc, Ý, Israel, Na Uy, Thụy Sĩ, v.v.

  • 3.(c) Haryo Hutomo © Haryo Hutomo
  • 4. (c) Haryo Hutomo © Haryo Hutomo
  • 5. (c) Haryo Hutomo © Haryo Hutomo