Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Pazifik - Leipzig
Nguyễn Thị Thanh Mai

Tác phẩm của nghệ sĩ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Mai (sinh năm 1983 tại Hà Tây / Hà Nội, sống và làm việc tại Huế, Việt Nam) khai thác bản sắc văn hóa và giới và giải quyết các vấn đề về nguồn gốc, sự thuộc về và di cư.

Nguyen Thi Thanh Mai portrait© Nguyễn Thị Thanh Mai

Ở Huế hầu hết mọi người vẫn sống theo cách truyền thống. Phụ nữ phải gắn với khuôn mẫu của các bà nội trợ truyền thống, phải ngoan ngoãn, ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng và chung thủy. Giới tính là một chủ đề cấm kỵ. Ở trường và ở nhà, giáo dục giới tính rất hạn chế, điều đó có nghĩa là các cô gái tự mình khám phá cơ thể của chính họ. Tất cả những áp lực xã hội đó tạo ra ở nhiều phụ nữ một cảm giác sợ hãi và khó chịu phi lý đối với cơ thể. Nhiều phụ nữ thuộc thế hệ của tôi có chung tình cảm. Vẫn là một thách thức đối với chúng tôi để nói chuyện cởi mở về nỗi sợ hãi và mong muốn của chúng tôi. Các tác phẩm của Thanh Mai, đặc biệt là nhiều tác phẩm sắp đặt sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, cho thấy mối quan tâm nhất quán với các vấn đề cấm kỵ về tình dục và nữ tính và với mối quan hệ giữa cơ thể, trí nhớ và bạo lực. Gần đây, cô cũng đã chuyển sự chú ý của mình sang các mối quan tâm khác, rộng hơn, bao gồm di cư và bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, khái niệm đấu tranh và chú ý đến những cảm giác khó khăn và bị áp bức vẫn là trọng tâm trong thực tiễn của cô.

Black landscape© Nguyễn Thị Thanh Mai