Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Pazifik - Leipzig
Tuấn Mami

Tuấn Mami  (*1981) sống và làm việc tại Hà Nội.

Tuấn Mami  © Tuan Mami

Tuấn Mami

Mami là một nghệ sĩ thử nghiệm liên ngành, làm việc với nghệ thuật sắp đặt, video, trình diễn và nghệ thuật ý niệm. Anh không ngừng khám phá các phương tiện, ý nghĩa và phương pháp phát triển mới bằng cách đặt câu hỏi phản biện và nghiên cứu xã hội.

Trong những năm gần đây, anh đã bắt đầu khám phá và quan sát khái niệm về cách *con người * trong sự dịch chuyển. Bắt đầu từ năm 2014, Mami đã nghiên cứu về cộng đồng di cư tại Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Mami đã cố gắng quan sát những gì đã xảy ra trong các cộng đồng này, những gì còn lại, xuất hiện và biến mất về mặt văn hóa, tinh thần, chính trị trong nỗ lực thích nghi và tồn tại với bối cảnh mới của họ.

Trọng tâm của Mami là tìm cách giải quyết các câu hỏi về cuộc sống, tương tác xã hội giữa con người, và con người với môi trường của họ, để tái cấu trúc các tình huống thành những trạng thái,  mang con người hay sự vật từ một thực tế cụ thể tiến vào và tham dự  cùng nhau trong một quá trình tương tác xã hội.

Mami đã tổ chức một số triển lãm cá nhân như : “Protest Against the Void”, Defibrillator Gallery, Chicago, 2013; “24Hours Tension”, PØST, Los Angeles, 2013; “In a Breath-Nothing Stands Still”: in Art Rotterdam 2016; Factory art space, Hochiminh 2018; Teratotera, Tokyo 2018…
Anh cũng đã tham gia nhiều triển lãm quốc tế bao gồm: “The Clouds Will Tell”, Changwon Sculpture Biennale, S.Korea 2014; “Plastic Myths”, ACC Gwangju, S.Korea 2015; “Krisis”, Nottingham, UK 2016; “Documenting Change- Our Climate”, The –­­­­­CU Art Museum, Colorado 2019; "Southeast Asia Performance Collection", The Haus Der Kunst, Munich 2019, “Co-Inspiration in Catastrophe”, MOCA Taipei, Taiwan ;  “Matter of Art”, Prague Biennale, Czech Republic 2020; documenta15, “Nhà Sàn Collective”, Kassel, 2022…
 

  • let-it-grows-up-on.2010.tokyo-wonder © Tuan Mami
  • myth-east-mist.-acc-gwangju-2016 © Tuan Mami
  • immigrating-garden © Tuan Mami