Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Pazifik - Leipzig
Yadanar Win

Yadanar Win là một nghệ sĩ thực hành sắp đặt, video và trình diễn làm việc tại Yangon. 

Yadanar Win© Yadanar Win

Sớm quan tâm tới trao đổi quốc tế, nhờ cú hích từ chương trình đại học bằng tiếng Anh, cô tham gia New Zero Art Space, một tổ chức nghệ thuật thị giác phi lợi nhuận được thành lập ở Yanggon, Myanmar năm 2008, tại đây cô hoạt động trong nhiều năm như một người tổ chức, người tham gia và người làm nghệ thuật chuyên nghiệp.

Khả năng độc đáo trong việc nối kết uyển chuyển cơ thể mình với tư liệu trình diễn cá nhân thành một vật thể nghệ thuật phản ánh cách mà thế hệ cô sẵn lòng thể nghiệm với mọi phương tiện và quay lưng với điêu khắc hay hội hoạ truyền thống nhan nhản trong khung cảnh nghệ thuật Myanmar. Các trình diễn của cô giàu nhiệt huyết và phản biện, thường viện dẫn những nhọc nhằn trong tiến trình hoà bình Myanmar hay những khó khăn bản thân gặp phải khi là nghệ sĩ nữ trẻ.

Yadanar dự tính phát triển hai dự án nghệ thuật khám phá khung cảnh nghệ thuật đang dần lớn mạnh ở Leipzig. Một dự án bao gồm nhiều chuỗi trình diễn ở những địa điểm cụ thể, những nơi mà cô có thể tìm thấy kết nối thông qua không gian, thời gian, cơ thể và đồ đạc cá nhân. Một ý tưởng khác là trò chuyện cùng người dân nơi đây để thu thập những từ ngữ phản ánh tình hình chính trị Đức.

Yadanar Win

  • Yadanar Artwork 1 © Yadanar Win
  • Yadanar Artwork 2 © Yadanar Win
  • Yadanar Artwork 3 © Yadanar Win

Nghệ sĩ Myanmar tại Leipzig

  • Yadanar Win © LIA
  • Yadanar Win © LIA
  • Yadanar Win © LIA
  • Yadanar Win © LIA
  • Yadanar Win © LIA