Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
HAN Graphic Novel Ausschreibung 2300x1000© Viện Goethe Hà Nội

Dành cho các nghệ sỹ Việt Nam
Đăng ký tham gia dự án truyện tranh

Viện Pháp và Viện Goethe tại Việt Nam đồng tổ chức chuỗi workshop sáng tác truyện tranh (graphic novel) dưới sự hướng dẫn của các họa sĩ đến từ Đức và Pháp. Kết thúc chương trình, người tham gia sẽ có cơ hội trình bày một dự án từ 6 đến 10 trang truyện tranh để xuất bản. Chương trình tập trung khai thác các yếu tố cơ bản về nghệ thuật và sáng tạo, cũng như sự đa dạng hóa khả năng sử dụng đồ họa và kể chuyện.

Điều kiện tham gia

 • Chương trình hướng tới các đối tượng là họa sĩ/tác giả truyện tranh cư trú tại Việt Nam có quan tâm đến sáng tác comic strip
 • Dự án của bạn phải dựa trên việc sử dụng nghệ thuật truyện tranh và các công cụ thiết kế dưới nhiều hình thức: truyện tranh, vẽ trực tiếp, vẽ trên nền tảng số, hoặc các hình thức tương tự mang đặc điểm nghệ thuật truyện tranh
 • Ứng viên phải có máy tính được trang bị camera và micrô để có thể tham dự các buổi workshop trực tuyến
 • Ứng viên phải từ 18 tuổi trở lên
 • Ứng viên không bắt buộc phải có các tác phẩm đã được xuất bản

Đăng ký

Để đăng ký, ứng viên cần đáp ứng đủ các điều kiện:
 • Có dự án truyện tranh cụ thể
 • Nộp 1 bản trình bày dự án cá nhân trong tối đa 1 trang bằng tiếng Việt (kèm theo phần tóm tắt bằng tiếng Anh nếu có thể)
 • Nộp tối thiểu từ 1 đến 3 khung truyện tự vẽ (kể cả chưa hoàn thành) dưới dạng đen trắng, làm căn cứ để hội đồng giám khảo đánh giá tính khả thi của dự án. 
 • Ứng viên phải đảm bảo:
 • Là tác giả và có toàn quyền sở hữu tác phẩm cũng như tất cả bản quyền đối với tác phẩm đó 
 • Ban tổ chức không chịu trách nhiệm vi phạm bản quyền phát sinh từ các tranh chấp hoặc khiếu nại đối với các tác phẩm đã gửi
 • Nộp 1 bản tiểu sử và/hoặc portfolio cá nhân
Link đăng ký: https://by.com.vn/z1Eb2v

Quyền lợi và trách nhiệm của học viên tham gia

Ứng viên được lựa chọn sẽ có cơ hội:
 • Tham gia vào tất cả các buổi workshop (trực tuyến và trực tiếp) của các tác giả truyện tranh Đức và Pháp, thời gian và ngày tháng được ghi rõ tại link. Ứng viên sẽ ký 1 hợp đồng với Viện Pháp tại Việt Nam, trong đó nêu rõ những điều kiện tham gia workshop
 • Hoàn thiện tác phẩm của mình đúng theo format được thống nhất với các họa sĩ hướng dẫn.
 • Sáng tác 8 đến 10 khung truyện đen trắng cuối chuỗi workshop
 • Trưng bày tác phẩm của mình tại không gian triển lãm do Viện Goethe và Viện Pháp lựa chọn. Các học viên tham gia nhất trí cho các tác phẩm của mình được trưng bày.
 • Có cơ hội được một nhà xuất bản tại Hà Nội lựa chọn và xuất bản tác phẩm. Tác giả sẽ ký hợp đồng với nhà xuất bản, trong đó nêu rõ các điều kiện về việc sản xuất và phân phối tác phẩm. Tác giả cam kết hoàn thành dự án theo thỏa thuận.
Ban tổ chức:
 • Hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở liên quan đến việc cư trú của người tham gia các workshop trực tiếp tại Hà Nội trong thời gian tối đa 12 ngày (đối với những đối tượng không sống tại Hà Nội). 
Đơn đăng ký sẽ được mở từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 năm 2022. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để gửi đến chúng tôi dự án của bạn nhé!

Mọi thông tin xin liên hệ: stagiaire.mediatheque@ifv.vn