Thư viện hình ảnh - Antigone | Tiếp cận một phần văn học thế giới - Goethe-Institut Việt Nam

Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Antigone | Tiếp cận một phần văn học thế giới
Thư viện hình ảnh

HAN Antigone © Viện Goethe Hà Nội Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam và Viện Goethe đưa ANTIGONE lên sân khấu trực tiếp và trực tuyến vào năm 2021/2022.

Dự án "Antigone"

Bức chân dung

19. - 26.02.2022

Bạn hãy bấm vào các bức ảnh để xem ở dạng toàn màn hình!

 • HAN PORTRAIT 1 © Goethe-Institut Hanoi
  Cảm tác từ hồi một - Antigone
 • HAN PORTRAIT 2 © Goethe-Institut Hanoi
  Cảm tác từ hồi một - Antigone
 • HAN PORTRAIT 3 © Goethe-Institut Hanoi
  Cảm tác từ hồi một - Antigone
 • HAN PORTRAIT 4 © Goethe-Institut Hanoi
  Cảm tác từ hồi một - Antigone
 • HAN PORTRAIT 5 © Goethe-Institut Hanoi
  Cảm tác từ hồi một - Antigone
 • HAN PORTRAIT 6 © Goethe-Institut Hanoi
  Cảm tác từ hồi một - Antigone
 • HAN PORTRAIT 7 © Goethe-Institut Hanoi
  Cảm tác từ hồi một - Antigone
 • HAN PORTRAIT 8 © Goethe-Institut Hanoi
  Cảm tác từ hồi một - Antigone
 • HAN PORTRAIT 9 © Goethe-Institut Hanoi
  Cảm tác từ hồi một - Antigone
 • HAN PORTRAIT 10 © Goethe-Institut Hanoi
  Cảm tác từ hồi một - Antigone
 • HAN PORTRAIT 11 © Goethe-Institut Hanoi
  Cảm tác từ hồi một - Antigone
 • HAN PORTRAIT 12 © Goethe-Institut Hanoi
  Cảm tác từ hồi một - Antigone


Antigone của đạo diễn Trần Lực

06 và 14/11/2021

Bạn hãy bấm vào các bức ảnh để xem ở dạng toàn màn hình!


Antigone của đạo diễn Bùi Như Lai

07 và 13/11/2021

Bạn hãy bấm vào các bức ảnh để xem ở dạng toàn màn hình!