Các bài đoạt giải thưởng - Happy @ Home ? - Goethe-Institut Việt Nam

Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Opencall Happy at home© Goethe-Institut Hanoi

Happy @ Home ?
Các bài đoạt giải thưởng

Viện Goethe mời các họa sĩ vẽ hoạt hình, biếm họa, minh họa và thiết kế animation người Việt gửi tham gia sáng tác truyện tranh ba khung, minh họa hoặc animation về chủ đề HAPPY@HOME?.

 • CaoMinhThuan slideshow © Viện Goethe Hà Nội
  Cao Minh Thuận
 • CuThiMinhTrang slideshow © Viện Goethe Hà Nội
  Cù Thi Minh Trang
 • LaiHienLuong Werk slideshow © Viện Goethe Hà Nội
  Lại Hiền Lương
 • LienHuong1 © Goethe-Institut Hanoi
  Nguyễn Liên Hương
 • LienHuong2 © Viện Goethe Hà Nội
  Nguyễn Liên Hương
 • LienHuong3 © Viện Goethe Hà Nội
  Nguyễn Liên Hương
 • LinhRab1 © Viện Goethe Hà Nội
  Nguyễn Thế Linh
 • LinhRab2 © Viện Goethe Hà Nội
  Nguyễn Thế Linh
 • LinhRap3 © Viện Goethe Hà Nội
  Nguyễn Thế Linh
 • LinhRab4 © Viện Goethe Hà Nội
  Nguyễn Thế Linh
 • Ngo Ngoc My Slideshow © Viện Goethe Hà Nội
  Ngô Ngọc My

Các tác giả đoạt giải


Thư mời tham dự cuộc thi

Opencall Happy at home © Goethe-Institut Hanoi

Hạn gửi bài | 07.09.2020
Vẽ minh họa cho website và triển lãm

Lời mời tham dự chương trình Vẽ minh họa cho website và triển lãm, thuộc dự án sân khấu "Happy@Home?"