Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Cùng khối xã hội dân sự
Đồng sáng tạo

Là không gian dành cho những mối quan hệ hợp tác đối tác lâu dài, đa phương cùng có lợi, nơi mọi ý tưởng đều được tôn trọng. Viện Goethe thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức xã hội địa phương thực hiện các chương trình cộng đồng của họ, góp phần vào việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững.


Phát triển du lịch cộng đồng bền vững


Dự án sản xuất phim tài liệu sinh thái

HAN 15.10.2021 ECO Film © Viện Goethe Hà Nội

Dành cho các nhà làm phim tài liệu
Dự án sản xuất phim tài liệu sinh thái 2021/2022

Với sự hỗ trợ của Viện Goethe, các tổ chức xã hội địa phương tại Việt Nam chủ động thực hiện việc hợp tác với các nhà làm phim tài liệu có kinh nghiệm để sản xuất các bộ phim tài liệu giúp tiếp cận công chúng rộng rãi hơn. Dự án Sản xuất phim Tài liệu sinh thái 2021-2022 sẽ do Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) và Four Paws Việt/ Cơ sở Bảo tồn Gấu Ninh Bình (BSNB) thực hiện.


Internet và xã hội

Xã hội số © Viện Goethe Hà Nội

Xã hội số
Internet và xã hội

Xã hội của chúng ta hiện đang trải qua quá trình chuyển đổi thông qua số hóa và học máy. Những thay đổi như vậy bao hàm những cơ hội và sự không chắc chắn đối với xã hội và kế hoạch cuộc sống của mỗi cá nhân. Thông qua các bài giảng và thảo luận chúng tôi cố gắng mang đến những góc nhìn về quá trình thay đổi xã hội và công nghệ như vậy.


Chúng tôi hỗ trợ…

Viện Goethe tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ đối tác với các tổ chức xã hội có cùng các mối quan tâm về phát triển. Chúng tôi cam kết thiết lập sự hợp tác lâu dài cho sự phát triển cộng đồng bền vững.

CCD in Y Ty © The Center for Nature Conservation and Development (CCD)

Chuyển đổi nền tảng truyền thông số cho các tổ chức xã hội địa phương

Nhằm nâng cao năng lực của phụ nữ dân tộc thiểu số trong ứng phó với Đại dịch COVID-19

HAN Green hub © GreenHub

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Hỗ trợ người thu gom rác trong đại dịch Covid-19.


Thanh niên hành động

Khi thanh niên hành động sẽ kiến tạo những thay đổi ý nghĩa. Chúng tôi đóng góp nguồn lực tốt nhất có thể của mình nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho những sáng kiến của thanh niên phục vụ cho hành trình học tập của mỗi cá nhân cũng như sự phát triển của cộng đồng.


Kho dữ liệu Nghệ thuật Việt Nam ViAA

Một thế giới khác © Nguyễn Thị Thanh Mai, 2016 © Nguyễn Thị Thanh Mai, 2016

Kho dữ liệu Nghệ thuật Việt Nam ViAA

một kho dữ liệu và nền tảng chia sẻ dành cho cộng đồng do Heritage Space khởi xướng từ năm 2020 với mục tiêu tạo một nơi lưu trữ về thực hành nghệ thuật đương đại Việt Nam từ năm 1990. ViAA hoạt động nhằm cung cấp thông tin, tham khảo, và tài nguyên cho các chuyên gia và khán giả nghệ thuật nói chung, những người muốn tìm hiểu một cách có hệ thống về nghệ thuật Việt Nam.


Các đối tác

Auswärtiges Amt © Auswärtiges Amt
Logo Partner


Liên hệ

Goethe-Institut VIỆN GOETHE HÀ NỘI
56-58-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình
100000 Hà Nội, Việt Nam
Tel.: +84 24 32004494
kultur-hanoi@goethe.de
www.goethe.de/vietnam