Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Cùng khối xã hội dân sự
Chuyển đổi nền tảng truyền thông số cho các tổ chức xã hội địa phương

CCD in Y Ty© The Center for Nature Conservation and Development (CCD)

Chuyển đổi nền tảng truyền thông số cho các tổ chức xã hội địa phương

Nhằm nâng cao năng lực của phụ nữ dân tộc thiểu số trong ứng phó với Đại dịch COVID-19.

Dự án nhằm nâng cao năng lực truyền thông và giáo dục môi trường của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) để thích ứng với đại dịch COVID-19, qua đó tạo điều kiện thay đổi hành vi hiệu quả hơn trong truyền thông về bảo tồn thiên nhiên, và hỗ trợ phát triển bền vững ở vùng sâu vùng xa và khu vực kém phát triển. Dự án này sẽ thiết lập một mô hình thí điểm cho một nhóm truyền thông do phụ nữ dân tộc Hà Nhì phụ trách tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, với kiến ​​thức chuyên môn và kinh nghiệm có được, CCD sẽ hợp tác và chia sẻ với các tổ chức xã hội dân sự (CSO) khác để nhân rộng mô hình, nâng cao năng lực của các CSO Việt Nam nhằm đóng góp vào nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học của đất nước.

Đường dẫn liên quan đến chủ đề