Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Cùng khối xã hội dân sự
Heritage space

Heritage Space© Heritage Space

Heritage space

Sáng kiến ​​Lưu trữ Nghệ thuật Việt Nam (ViAA) là một sáng kiến ​​phi lợi nhuận và dài hạn của Heritage Space với mong muốn tạo ra một kho lưu trữ về các hoạt động nghệ thuật đương đại tại Việt Nam từ những năm 1990. ViAA được vận hành như một nền tảng hạ tầng trực tuyến dưới dạng website / blog kết nối các mạng xã hội phổ biến, nhằm không chỉ cung cấp thông tin, hướng dẫn và tài liệu tham khảo một cách có hệ thống mà còn trở thành nền tảng cho các hoạt động chính trong tương lai của Heritage Space trên không gian mạng, đặc biệt là trong tình huống khó lường của đại dịch.

ViAA là một dự án có quy mô lớn, được thực hiện trong nhiều năm, qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu của dự án được vận hành vào năm 2020 với sứ mệnh phát triển nền tảng web và thu thập dữ liệu của 20 nghệ sĩ Việt Nam nổi bật. Giai đoạn thứ hai của năm 2021 có mục tiêu duy trì trang web, phát triển bộ sưu tập danh mục mới mang tên ‘Dự án nghệ thuật’ và tiếp tục thu thập dữ liệu của 30 nghệ sĩ để đạt con số 50 nghệ sĩ trong kho lưu trữ. Nó sẽ tiếp tục phát triển các chương trình chiến lược đã bị hoãn lại vào năm ngoái do đại dịch.

Đường dẫn liên quan đến chủ đề

 www.heritagespace.com.vn