Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Colombo
The Packet, Nhóm nghệ sỹ

Von The Packet

Đã đến lúc hiểu ra nỗi đau của tất cả những ai trên cả thế giới này đã từng, đang và trong tương lai sẽ còn phải chịu đựng bởi COVID 19. Đó là một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, vậy nên, thay vì diễn tả nó bằng lời, tất cả chúng ta hãy tập trung vào hy vọng, rằng chỉ có thể có một tương lai tốt đẹp hơn nếu không có một thứ virus này, mà không có cả các virus gây ra chiến tranh, phân biệt chủng tộc, thói vô cảm hay vô lễ với môi trường.
The Packet © The Packet
Khi chọn câu hỏi “Chúng ta thấy gì?“ chúng tôi khai thác từ trải nghiệm trực tiếp, từ những khoảnh khắc vi mô trong sự trực tiếp đó. Thay vì phát ngôn, chúng tôi nói về nhau và với nhau. Chúng tôi kiệt quệ vì những bình phẩm chớp nhoáng thiếu suy nghĩ, những bình luận gây hấn liên tục xuất hiện, chúng tôi nói chuyện với nhau và đặt câu hỏi và lội ngược dòng lũ mang tên lý thuyết hoá.