Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Salvador
Tiago Sant’Ana, Nghệ sỹ

Von Tiago Sant’Ana

Tiago Sant’Ana © Tiago Sant’Ana

TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI CÓ GIÁ TRỊ BIỂU TƯỢNG GÌ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN Ông VÀ ĐẤT NƯỚC ÔNG?

Tình cảnh hiện tại ở Brazil rất phức hợp. Trước hết vì chính sách của chính phủ Brazil không đồng nhất với các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tổng thống Bolsonaro chính thức chống lại biện pháp giãn cách xã hội, nhằm tránh tổn hại cho nền kinh tế trong nước. Ngoài ra tình cảnh ở các khu ổ chuột của Brazil gây quan ngại lớn. Ở nhiều nhà thuộc khu ấy không có nước máy nên không thể rửa tay thường xuyên.
Do tình hình lịch sử để lại, ở Brazil có sự bất bình đẳng lớn, nó cũng phản ánh các tác động khác nhau của Coronavirus vào dân chúng. Hôm nay trên tv có cảnh máy xúc đang đào các ngôi mộ mới ở một nghĩa địa thuộc São Paulo. Tôi tin chắc là tình cảnh trong nước tồi tệ hơn nhiều so với các thông báo từ nguồn chính thống.

ĐẠI DỊCH SẼ THAY ĐỔI THẾ GIỚI RA SAO? ÔNG NHẬN THẤY HỆ QUẢ DÀI HẠN NÀO CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG?

Khó tiên đoán ra các hậu quả của Coronavirus, vì chúng tôi chưa bao giờ phải đối đầu với một hoàn cảnh như vậy trong thế kỷ này. Nhưng hầu như chắc chắn là sự bất bình đẳng sẽ gia tăng đáng kể. Khoản tài chính được phê chuẩn để bảo vệ những người nghèo nhất thì hạn chế. Các cuộc kêu gọi quyên góp và nguồn hỗ trợ xã hội sẽ không đủ, vì về trung hạn và cả dài hạn chúng tôi cần một chính sách xã hội có hiệu quả hơn và sâu sắc hơn. Một chính phủ cực hữu đang cầm quyền ở Brazil. Do dó chúng tôi tin là các khoản đầu tư sẽ không chảy đến lĩnh vực xã hội. Chỗ tiền ấy trước mắt sẽ chỉ có lợi cho các nhóm kinh tế và tư nhân.

CÁI GÌ KHIẾN ÔNG HY VỌNG?

Sau hơn 30 ngày bị cách ly ở nhà, ngày nào tôi cũng cảm thấy tin tưởng. Nhưng đồng thời cũng khó mà tin tưởng trong những thời đoạn như bây giờ. Nhiều người ở đây không thể nghĩ đến tương lai, khi họ đồng thời phải lo ngày mai có còn gì ăn không. Nhưng vì tôi thuộc về một dân tộc đã sống sót qua vô số năm của diệt chủng và bạo lực, nên tôi tin là chúng tôi cũng sẽ vượt qua tình cảnh hiện tại – nhờ cuộc chiến hằng ngày và với tinh thần cộng đồng của chúng tôi, vốn vẫn kết nối chúng tôi trong ý chí bền bỉ muốn sống.