Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Đối tác của dự án

Hợp tác với

Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) © HIIG Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) © bpb
Cơ quan Liên bang về Giáo dục Công dân hỗ trợ tất cả các công dân quan tâm tới việc giải quyết các câu hỏi về phát triển xã hội và chính trị. Nhiệm vụ của HIIG là hỗ trợ các vấn đề liên quan đến chính trị, củng cố nhận thức về sự dân chủ và thúc đẩy việc tham gia vào chính trị.
 
Cơ quan Liên bang về Giáo dục Công dân là đối tác trong chuỗi các bài giảng „Hiểu về Xã hội Kỹ thuật số“. Chuỗi bài giảng này mang đến cho các trí thức hàng đầu châu Âu cơ hội trình bày các khái niệm chính về xã hội kỹ thuật số để hiểu rõ hơn về hiện tại phức tạp và tương lai còn đang mơ hồ.
Viện nghiên cứu về Internet xà Xã hội Alexander von Humboldt Institute (HIIG) được thành lập vào năm 2011 để nghiên cứu sự phát triển của Internet từ góc độ xã hội và để hiểu rõ hơn về mối liên quan của số hóa với trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Là viện đầu tiên ở Đức với trọng tâm này, HIIG đã phát triển sự hiểu biết tập trung vào sự đan xen chặt chẽ giữa các cải tiến kỹ thuật với các quy trình xã hội: phát triển công nghệ phản ánh các chuẩn mực, giá trị và mạng lưới lợi ích - ngược lại, công nghệ có tác động đến các giá trị xã hội .
 
Để hiểu được sự thay đổi xã hội và công nghệ hiện tại, chúng ta cần những lời giải thích giúp định hình tương lai của mình. Là một phần của loạt bài giảng „Hiểu về xã hội kỹ thuật số“, các chuyên gia có tầm nhìn xa sẽ chia sẻ quan điểm của họ về xã hội kỹ thuật số của thời đại chúng ta. Các câu hỏi cơ bản được đưa ra: Quan điểm của châu Âu về quá trình thay đổi hiện nay sẽ như thế nào? Ý nghĩa của quyền lực là gì và nó được phân phối như thế nào? Và công nghệ kỹ thuật số đóng vai trò gì trong việc này?

Đối tác giáo dục tại Việt Nam

SocialLife © SocialLife
Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (Social Life) là tổ chức khoa học công nghệ có mạng lưới các chuyên gia hoạt động nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên môn của Viện là nghiên cứu đời sống xã hội Việt Nam đương đại và ứng dụng tri thức khoa học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn phát triển của đời sống xã hội (nghiên cứu, khảo sát xã hội, tư vấn chính sách, dự báo xã hội, v.v.) nhằm thúc đẩy sự tiến bộ xã hội ở Việt Nam.


Về dự án

Chuỗi các bài thuyết giảng và thảo luận về tác động của số hóa đối với chúng ta và thế giới xung quanh.
Sự thay đổi chóng mặt và tiến bộ vượt bậc về công nghệ đã gây ra những bất ổn, quan ngại không hề nhỏ, cũng như nhu cầu tìm kiếm lời giải đáp cho những thắc mắc, giúp ta hiểu rõ hơn về bối cảnh hiện nay và định hình cho tương lai của mình. Loạt bài giảng đẳng cấp, mang tính chuyên môn cao này được trình chiếu, nhằm mục đích phát triển cách nhìn nhận mới mang tính Châu Âu-Việt Nam về quá trình chuyển đổi mà xã hội ngày nay đang trải qua.
 
Điều gì đang thay đổi trong xã hội của chúng ta? Quyền lực được thể hiện và phân chia như thế nào trong xã hội số? Liệu số hóa có nghĩa là dân chủ hơn, thông qua việc tăng cường tính minh bạch và đón nhận những đóng góp, tham gia của công chúng hay ngược lại, là công chúng bị phân chia, giám sát nhiều hơn và hạn chế quyền riêng tư? Các chức năng, dịch vụ được thực hiện thông qua thuật toán và trí tuệ nhân tạo có thực sự giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta không hay chính chúng lại làm tăng sự bất bình đẳng xã hội? Cuộc sống đô thị đang chuyển mình như thế nào và cấu trúc cơ sở hạ tầng đóng vai trò gì trong việc này?
 
Loạt bài này do Alexander von Humboldt INSTITUTE FOR INTERNET & GESELLSCHAFT (HIIG)Cơ quan Liên bang về Giáo dục Công dân (bpb) của Đức sản xuất, được chuyển thể sang tiếng Việt nhằm cung cấp thông tin cho người nghe cũng như khơi nguồn cảm hứng cho các cuộc thảo luận về chủ đề này.


Các bài thuyết trình và thảo luận

Các buổi thảo luận
Chủ nghĩa thực dân về dữ liệu–sự xói mòn của Xã hội số © Goethe-Institut Hanoi CHỦ NGHĨA THỰC DÂN VỀ DỮ LIỆU–SỰ XÓI MÒN CỦA XÃ HỘI SỐ
11.06.2021, 19h

* Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và Ngôi nhà Đức tại TP. Hồ Chí Minh
Đăng ký vào cửa lúc 18h30 | Chương trình bắt đầu lúc 19h
* Trực tuyến qua ứng dụng Zoom
Bắt đầu lúc 18h45
Chính sách cơ sở hạ tầng kỹ thuật số đô thị © Viện Goethe Hà Nội CHÍNH SÁCH CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỐ ĐÔ THỊ
22.04.2021, 19h
* Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và Ngôi nhà Đức tại TP. Hồ Chí Minh
Đăng ký vào cửa lúc 18h30 | Chương trình bắt đầu lúc 19h
* Trực tuyến qua ứng dụng Zoom
Bắt đầu lúc 18h45
Trật tự xã hội trong Xã hội số © Viện Goethe Hà Nội TRẬT TỰ XÃ HỘI TRONG XÃ HỘI SỐ
02.04.2021, 19h
* Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và Ngôi nhà Đức tại TP. Hồ Chí Minh 
Đăng ký vào cửa lúc 18h30 | Chương trình bắt đầu lúc 19h
* Trực tuyến qua ứng dụng Zoom
Bắt đầu lúc 18h45
Vai trò của con người trong thời đại máy móc thông minh © Viện Goethe Hà Nội VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI TRONG THỜI ĐẠI MÁY MÓC THÔNG MINH
05.03.2021, 19h

* Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và Ngôi nhà Đức tại TP. Hồ Chí Minh
Đăng ký vào cửa lúc 18h30 | Chương trình bắt đầu lúc 19h
* Trực tuyến qua ứng dụng Zoom
Bắt đầu lúc 18h45
DigiGell 05.02.2021 © Viện Goethe Hà Nội DÂN CHỦ VÀ KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG TRONG XÃ HỘI KỸ THUẬT SỐ
05.02.2021, 19h

* Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và online qua Zoom
Đăng ký vào cửa lúc 18h30 | Chương trình bắt đầu lúc 19h
* Trực tuyến qua ứng dụng Zoom
Bắt đầu lúc 18h45
What problem does digitalisation solve? © Viện Goethe Hà Nội SỐ HÓA GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ?
15.01.2021, 19h
Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và Ngôi nhà Đức tại TP. Hồ Chí Minh; trực tuyến qua ứng dụng Zoom
Digitalisation and society of singularities © Viện Goethe Hà Nội SỐ HÓA VÀ XÃ HỘI CỦA NHỮNG ĐIỂM ĐƠN BIỆT
11.12.2020, 19h
Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và Ngôi nhà Đức tại TP. Hồ Chí Minh; trực tuyến qua ứng dụng Zoom
Surveillance Capitalism and Democracy © Goethe-Institut Hanoi DÂN CHỦ TRONG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN GIÁM SÁT
06.11.2020, 19h
Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và Ngôi nhà Đức tại TP. Hồ Chí Minh; trực tuyến qua ứng dụng Zoom


Các chuyên gia Việt Nam

 • Nguyễn Thu Giang Ảnh: © Nguyễn Thu Giang
  Nguyễn Thu Giang
 • Phùng Đức Tùng Ảnh: © Phùng Đức Tùng
  Phùng Đức Tùng
 • Nguyễn Thị Thúy Hằng © Nguyễn Thị Thúy Hằng
  Nguyễn Thị Thúy Hằng
 • Phạm Khánh Nam © Phạm Khánh Nam
  Phạm Khánh Nam
 • Nguyễn Vũ Hào © Nguyễn Vũ Hào
  Nguyễn Vũ Hào
 • Hồ Tú Bảo © Hồ Tú Bảo
  Hồ Tú Bảo
 • Trần Hữu Quang © Trần Hữu Quang
  Trần Hữu Quang
 • Trần Nguyên Khang © Trần Nguyên Khang
  Trần Nguyên Khang
 • Hải Đăng khi ở Đại học Melbourne, Australia, vào năm 2019. © Nguyễn Hồng Hải Đăng
  Nguyễn Hồng Hải Đăng
 • Nguyễn Thi Minh © Nguyễn Thi Minh
  Nguyễn Thi Minh
 • Dương Ngọc Dũng © Dương Ngọc Dũng
  Dương Ngọc Dũng
 • Vũ Trường Minh Huy © Vũ Trường Minh Huy
  Vũ Trường Minh Huy
 • Trần Mỹ Minh Châu © Trần Mỹ Minh Châu
  Trần Mỹ Minh Châu
 • Võ Trí Hảo © Viện Goethe Hà Nội
  Võ Trí Hảo
 • Nguyễn Đức Lộc © Nguyễn Đức Lộc
  Nguyễn Đức Lộc

Các khách mời châu Âu

 • Shoshana Zuboff - Überwachungskapitalismus und Demokratie Fotos: © Falling Walls Foundation
  Shoshana Zuboff
 • Andreas Reckwitz Ảnh: © Jürgen Bauer
  Andreas Reckwitz
 • Armin Nassehi Ảnh: © Hans-Günther Kaufmann
  Armin Nassehi
 • Christoph Neuberger Ảnh: © Weizenbaum-Institut | Kay Herschelmann
  Christoph Neuberger
 • Joanna Bryson Ảnh: © Wouter van Vooren
  Joanna Bryson
 • Marion Fourcade © Marion Fourcade
  Marion Fourcade
 • Nick Couldry © Nick Couldry
  Nick Couldry
 • Stephen Graham © Stephen Graham
  Stephen Graham

Liên hệ

SocialLife © SocialLife Goethe-Institut Logo © Goethe-Institut

SOCIAL LIFE

51 Quốc Hương, Thảo Điền, quận 2,
71107 TP. Hồ Chí Minh
Vietnam
Tel.: +84 28 38213536
Lienhe@Sociallife.vn
www.sociallife.vn

viện GOETHE hà nội

56-58-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình
100000 Hà Nội
Việt Nam
Tel.: +84 24 32004494
xahoiso@goethe.de
www.goethe.de/vietnam
www.facebook.com/Goethe.Institut.Hanoi
www.youtube.com/c/GoetheInstitutVietnam
www.instagram.com/goetheinstitut_hanoi