Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

T6, 25.11.2022, 17h00
Công nghệ xanh: Cơ hội và thách thức đối với số hóa bền vững vì mục tiêu bảo vệ khí hậu

HAN 25.11.2022 Grüne Technologie
© Viện Goethe Hà Nội

Sự kiện tạo không gian mở cho các bên tham gia cùng thảo luận về những cơ hội và thách thức mà công nghệ kỹ thuật số mang lại để giải quyết những vấn đề xã hội như biến đổi khí hậu. Đặc biệt, đây cũng là cơ hội để khám phá các cơ hội khởi nghiệp xanh và công nghệ số nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Chuyển đổi số và chuyển đổi bền vững của xã hội là hai quá trình quan trọng trong thời đại của chúng ta. Số hóa thường được xem như một công cụ phục vụ sự phát triển bền vững. Công nghệ xanh được xem là một hướng phát triển nhằm cung cấp các giải pháp sáng tạo cho những thách thức trong bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng. Tuy nhiên, những công nghệ này cũng liên quan đến các hiệu ứng hồi phục (rebound effect) như tăng mức tiêu thụ năng lượng.

Câu hỏi đặt ra là: Số hóa mang lại những cơ hội và rủi ro gì cho sự phát triển bền vững nói chung và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu nói riêng? Số hóa sẽ dẫn đến một thế giới xanh thông minh, trong đó mọi người đều được hưởng lợi từ tiến bộ công nghệ? Hay không có thứ gọi là tăng trưởng xanh và công nghệ số sẽ chỉ là một cái gì đó vượt quá những ranh giới và các mục tiêu bảo vệ khí hậu của chúng ta?

Sự kiện là một phần của dự án nghiên cứu Sustainability, Entrepreneurship and Global Digital Transformation (SET) về những vấn đề liên quan đến công nghệ số và phát triển bền vững thông qua các hình thức nghiên cứu và chuyển giao kiến thức khác nhau. Tại Việt Nam, trọng tâm của dự án SET là tiến hành một nghiên cứu nhanh có tên gọi "Green Technology, Entrepreneurship & Climate" hợp tác với các Trung tâm Chuyển đổi số in Việt Nam và Mexiko. Do đó, Viện Alexander von Humboldt về Internet và Xã hội (HIIG) đã tập hợp 11 chuyên gia nghiên cứu liên ngành trong đó có Việt Nam cho dự án này.

Đơn vị tổ chức

Viện Alexander von Humboldt về Internet và Xã hội (HIIG) Berline, CHLB Đức, được thành lập từ năm 2011 để nghiên cứu và tìm hiểu về sự phát triển của internet từ góc độ xã hội và qua đó hiểu rõ hơn về quá trình số hóa trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Viện Goethe là một tổ chức văn hoá của Cộng hoà liên bang Đức, hoạt động trên phạm vi toàn thế giới. Chúng tôi hỗ trợ việc phổ cập tiếng Đức ở nước ngoài và thúc đẩy sự hợp tác quốc tế về văn hoá.

Diễn giả

TS. Georg von Richthofen
Georg von Richthofen © Cá nhân TS. Georg von Richthofen là nghiên cứu viên cấp cao trong nhóm nghiên cứu Innovation, Entrepreneurship & Society tại Viện Alexander von Humboldt về Internet và Xã hội (HIIG) và là trưởng dự án nghiên cứu Sustainability, Entrepreneurship and Global Digital Transformation. Nghiên cứu của Georg tập trung vào ba lĩnh vực: Số hóa và thay đổi bản chất công việc; Trí tuệ nhân tạo, khởi nghiệp kỹ thuật số và phát triển bền vững; và hành vi người tiêu dùng, quản lý và phúc lợi của người tiêu dùng trong nền kinh tế chia sẻ.

PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn
Hoang Anh Tuan © Cá nhân PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn là Phó Hiệu trưởng và Phó Giáo sư tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh với trọng tâm nghiên cứu về năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả và quản lý năng lượng.
 

Điều phối:

Christian Grauvogel
Christian Grauvogel © Cá nhân Christian Grauvogel, Trưởng phòng Đối thoại và Chuyển giao Tri thức tại Viện Alexander von Humboldt về Internet và Xã hội (HIIG), đồng thời là Điều phối viên Dự án trong dự án nghiên cứu và chuyển giao Sustainability, Entrepreneurship and Global Digital Transformation (SET).