Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Xã hội số
Số hóa và Xã hội của những điểm đơn biệt

Digitalisation and society of singularities
© Viện Goethe Hà Nội

Thảo luận | 11.12.2020, 19h
Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và Ngôi nhà Đức tại TP. Hồ Chí Minh; trực tuyến qua ứng dụng Zoom.

Link đến cuộc thảo luận trên Zoom

Xã hội hiện đại giai đoạn cuối sản sinh ra những điểm độc nhất, những đơn thể. Nó không chỉ tập trung vào cái chung, cái cơ bản và trung bình mà còn thúc đẩy và mong đợi tính độc nhất. Mọi thứ, mỗi cá nhân, sự kiện, địa điểm hay cộng đồng – tất cả đều muốn trở nên đặc biệt. Kết quả là một cuộc chạy đua giành sự chú ý và đánh giá để có thể nhận danh hiệu độc nhất, hay còn gọi là "Singularität". Có người thắng và có kẻ thua. Những công nghệ kĩ thuật số như các nền tảng truyền thông xã hội hay điện thoại thông minh chính là những điều kiện cần cho quá trình này. Trong bài thuyết trình về xã hội của các đơn thể Andreas Reckwitz đặt ra câu hỏi: Trong chừng mực nào có thể giải thích số hóa là cơ chế của xã hội với tính độc nhất và hậu quả của nó là gì?

 

Các chuyên gia tham gia chương trình

 
  Chủ nhà  
  Dr. Nguyen Thu Huong © Nguyen Thu Huong
 
Trần Hữu Quang © Trần Hữu Quang
  TS. Nguyễn Thu Hương PGS. Trần Hữu Quang
 
  Khách mời  
  Adreas Reckwitz Foto (Abschnitt): © Jürgen Bauer  
  Adreas Reckwitz