Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Xã hội số
Dân chủ và không gian công cộng trong Xã hội kỹ thuật số

DigiGell 05.02.2021
© Viện Goethe Hà Nội

Thảo luận | 05.02.2021, 19h
Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và trực tuyến qua Zoom
Đăng ký vào cửa lúc 18h30
Chương trình bắt đầu lúc 19h

Trực tuyến qua ứng dụng Zoom
Bắt đầu lúc 18h45

Link Zoom đến cuộc thảo luận

Bạn hãy cho chúng tôi biết phản hồi của bạn về sự kiện này.
Phản hồi của bạn

Điều gì đang xảy ra với những giá trị trung tâm của các xã hội dân chủ như tự do, bình đẳng và sự thật trong xã hội kĩ thuật số: Chúng ta trải nghiệm thế mạnh của chúng thông qua sự gia tăng của các thành phần tham gia và tương tác hay là sự thất bại của chúng qua sự đứt gãy và tăng tốc? Công dân gây được nhiều ảnh hưởng hơn hay chỉ là công cụ của những thế lực mới trên mạng? Làm sao công luận có thể thực hiện chức năng tự hiểu xã hội trong thời đại của Hate Speech (phát ngôn thù hận) và Fake News (tin tức giả)? Ai là người chịu trách nhiệm trên mạng cho việc thi hành những kì vọng của xã hội? Facebook có phải là một công ty truyền thông không và các phương tiện truyền thông truyền thống phải tiếp tục phát triển ra sao?

Các chuyên gia

  Chủ nhà  
  Nguyen Thi Thuy Hang © Nguyen Thi Thuy Hang TS. Trần Nguyên Khang © Trần Nguyên Khang
  TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng TS. Trần Nguyên Khang
  Khách mời  
  Christoph Neuberger Foto (Abschnitt): © Weizenbaum-Institut.Kay Herschelmann  
  GS. TS. Christoph Neuberger