Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Xã hội số
Vai trò của con người trong thời đại máy móc thông minh

Vai trò của con người trong thời đại máy móc thông minh
© Viện Goethe Hà Nội

Thảo luận | 05.03.2021, 19h
Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và Ngôi nhà Đức tại TP. Hồ Chí Minh
Đăng ký vào cửa lúc 18h30
Chương trình bắt đầu lúc 19h

Trực tuyến qua ứng dụng Zoom
Bắt đầu lúc 18h45
ZOOM-LINK ZUR DISKUSSION

Trí tuệ nhân tạo (AI) và Thời đại Thông tin đã dẫn tới việc chúng ta có nhiều thông tin về bản thân mình và về nhau hơn bất cứ khi nào. Đồng thời chúng tạo ra những cỗ máy mà một ngày nào đó, chúng có thể vượt xa khả năng của con người. Liệu trí tuệ nhân tạo có giới hạn không? Theo nghĩa rộng hơn thì đâu là giới hạn của trí thông minh và loài người? Đâu là nghĩa vụ đạo đức của chúng ta đối với máy móc và những điều này có làm thay đổi những nghĩa vụ của chúng ta đối với nhau không? Cái gì là cơ sở cho những nghĩa vụ xã hội của chúng ta?
 
Trong bài thuyết trình của mình Joanna Bryson biện luận rằng chỉ có hai vấn đề trọng tâm mà nhân loại phải giải quyết: Tính bền vững và sự bất bình đẳng, hay nói cách khác: Sự an toàn và quyền lực. Hoặc cũng có thể nói: Cái bánh mà chúng ta nướng có thể phình ra tới mức nào và chúng ta có thể chia nó ra sao? Cuộc sống không phải là trò chơi có tổng bằng 0; chúng ta sử dụng an sinh xã hội để tạo ra những dịch vụ xã hội mà mỗi người đều được hưởng. Để đạt được điều đó thì mỗi người cần có đủ bánh để phát triển và đó là thách thức cho sự bất bình đẳng. Joana Bryson dẫn chứng cho rằng việc hiểu quy trình này sẽ trả lời những câu hỏi ở trên. Cô cũng nghiên cứu sự ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo tới hai vấn đề trên.
 


Các chuyên gia

  Chủ nhà  
  GS. Hồ Tú Bảo © Hồ Tú Bảo Dương Ngọc Dũng © Dương Ngọc Dũng
  GS. TS. Hồ Tú Bảo TS. Dương Ngọc Dũng
  Khách mời  
  Joanna Bryson Foto (Abschnitt): © Wouter van Vooren  
  GS.TS. Joanna Bryson