Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Xã hội số
Chủ nghĩa thực dân về dữ liệu – Sự xói mòn của Xã hội số

Chủ nghĩa thực dân về dữ liệu–sự xói mòn của Xã hội số
© Viện Goethe Hà Nội

Thảo luận | 11.06.2021, 19h
Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và Ngôi nhà Đức tại TP. Hồ Chí Minh 
Đăng ký vào cửa lúc 18h30 | Chương trình bắt đầu lúc 19h

Trực tuyến qua ứng dụng Zoom
Bắt đầu lúc 18h45

Link zoom đến buổi thảo luận


Hiện nay, sự phân cấp dữ liệu của xã hội không chỉ dẫn đến sự đổi mới hơn nữa của chủ nghĩa tư bản, mà còn tạo ra một hình thức thực dân mới. Chúng ta đang chứng kiến một giai đoạn mới trong lịch sử nhân loại không thua kém gì sự ra đời của chủ nghĩa thực dân lịch sử: sự xuất hiện của chủ nghĩa thực dân dữ liệu mới dựa trên sự chiếm đoạt cuộc sống của con người thông qua dữ liệu, sẽ mở đường cho một hình thức chủ nghĩa tư bản mới. Bài thuyết trình sẽ bàn về cách trật tự xã hội mới được tạo ra như một yếu tố quan trọng để ổn định và thực thi những phát triển này. Bằng việc tái phát minh kiến thức xã hội, trật tự mới này cũng dẫn đến những sự phụ thuộc mới vào các nền tảng mà thông qua đó dữ liệu được thu thập và tạo ra các hình thức phân biệt đối xử mới. Và kết quả là sự xói mòn của thế giới xã hội nơi mà, đối với chủ nghĩa tư bản tập đoàn, mang hình thức nghịch lý của một xã hội mới nổi nhưng lại vốn sẵn có cho mục đích khai thác và thao túng vô tận.
 
 

Các chuyên gia

  Chủ nhà  
  Hải Đăng khi ở Đại học Melbourne, Australia, vào năm 2019. © Nguyễn Hồng Hải Đăng Nguyen Thu Giang Porträt © Nguyễn Thu Giang
  TS. Dang Nguyen (Nguyễn Hồng Hải Đăng) TS. Nguyễn Thu Giang
  Khách mời  
  Nick Couldry © Nick Couldry  
  GS. TS. Nick Couldry