Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Malte Sänger
Nhiếp ảnh gia

Sinh năm 1987

Malte Sänger  © Tatiana Vdovenko học ngành Truyền thông Thị giác tại Đại học Nghệ thuật và Thiết kế, Offenbach/Main. Người thầy của ông là Martin Liebscher, Clemens Mitscher, Juliane Rebentisch. Malte Sänger sống và làm việc ở Offenbach/Main. Từ năm 2014, những bức ảnh của ông đã được trưng bày trong các phòng trưng bày và bảo tàng ở Đức, Ý, Thụy Sĩ và Viện Goethe ở Mexico và ở Pháp.

Malte Sänger
  • Aus DAEMON 2 © Malte Sänger
  • Aus DAEMON 3 © Malte Sänger
  • Aus DAEMON 4 © Malte Sänger
  • Aus DAEMON 5 © Malte Sänger
  • Aus DAEMON 6 © Malte Sänger
  • Aus DAEMON 8 © Malte Sänger
  • Aus DAEMON 9 © Malte Sänger