Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Chuyên gia châu Âu
Philipp Staab

Giáo sư “Xã hội học về Tương lai của Việc làm” tại Đại học Humboldt Berlin và Trung tâm Tương lai Kỹ thuật số Einstein (ECDF).

Philipp Staab 500© Philipp Staab

Philipp Staab

Philipp Staab là Giáo sư “Xã hội học về Tương lai của Việc làm” tại Đại học Humboldt Berlin và Trung tâm Tương lai Kỹ thuật số Einstein (ECDF). Là một nhà xã hội học, ông tập trung chủ yếu vào các chủ đề công nghệ, việc làm, kinh tế chính trị và bất bình đẳng xã hội. Trong nghiên cứu của mình trong những năm gần đây, ông tập trung vào các công ty hàng đầu về Internet thương mại như Google, Amazon, Apple, Facebook, Alibaba và Tencent, cũng như nhiều công ty khởi nghiệp khác nhau.

Staab từng làm việc với tư cách là giáo sư nghiên cứu công nghệ tại Trường Nhân văn của Đại học St. Gallen, Thụy Sĩ và khách mời nghiên cứu trong nhóm nghiên cứu "Toàn cầu hóa, Công việc và Sản xuất", Trung tâm Khoa học Xã hội Berlin (WZB).