Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Chuyên gia Việt Nam
TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Trưởng Bộ môn Chính trị Truyền thông, Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU).

Nguyễn Thị Thúy Hằng© Nguyễn Thị Thúy Hằng

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

nhận bằng Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô cũng đã tham gia một chương trình trao đổi tại Khoa Khoa học Chính trị, Đại học Stockholm, Thụy Điển. Ngoài niềm đam mê với công việc giảng dạy, cô còn là người đóng góp cho các tờ báo tại Việt Nam và là một nhà nghiên cứu nhiệt tình. Các nghiên cứu của cô tập trung vào Truyền thông và Chính trị, Báo chí Chính trị, Chế độ thuộc địa và những ảnh hưởng của nó đối với những thay đổi chính trị, xã hội và văn hóa ở Việt Nam.