Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Chuyên gia Việt Nam
GS.TS. Nguyễn Vũ Hảo

Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn Lịch sử Triết học, Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, nguyên Phó trưởng Khoa Triết học.

Nguyễn Vũ Hào© Nguyễn Vũ Hào

GS.TS. Nguyễn Vũ Hảo

Ông nhận bằng Cử nhân (1986) về Triết học tại Đại học Rostov, CHLB Nga; bằng Thạc sĩ (1997) và bằng Tiến sĩ (2002) về Triết học, Khoa học Chính trị và Đông Nam Á học tại Đại học Passau, CHLB Đức. Ông là Học giả Fulbright thỉnh giảng tại Đại học Temple, Bang Pennsylvania, Hoa Kỳ năm học 2010-2011. Ông là thành viên của Hội đồng Chức danh Giáo sư Liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học nhiệm kỳ 2019.
 
Ông là tác giả của các sách chuyên khảo như "Quan niệm về con người trong triết học ngôn ngữ của Wittgenstein - Những nền tảng nhân học cho giáo dục và hiểu liên văn hóa", "Triết học trong thế giới đương đại - luận giải qua các đại hội triết học thế giới", "Quan niệm về con người trong một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại", "Đạo đức học phương Tây hiện đại - Những học thuyết chính và ảnh hưởng của chúng ở Việt Nam", "Giáo trình triết học phương Tây hiện đại"... Các bài giảng và các công trình nghiên cứu của ông liên quan đến lịch sử triết học, triết học phương Tây hiện đại, triết học mác xít, khoa học chính trị…